Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vyplniť a zaregistrovať na portáli dotacie.region-bsk.sk. Nezabudnite následne vyplnenú žiadosť doručiť spolu s povinnými prílohami podľa príslušnej výzvy na Úrad BSK (poštou alebo do podateľne).

Prihlásenie