Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Jazdecká škola CAVALLO ,,Projekt revitalizácie jazdeckého areálu v prostredí zoologickej záhrady Mesta Bratislava" Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 20 000,00 € 0,00 €
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, Bartislava ....no gravity, no drugs v Petržalke Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 10 894,00 € 0,00 €
Umelecká loď - občianske združenie "10.výročie Divadla v podpalubí" Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 0,00 €
Obec Jablonec "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.2 - Roľnícke družstvo Obnova obcí 5 000,00 € 0,00 €
Obec Jablonec "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.3 - Jednota Obnova obcí 5 000,00 € 4 000,00 €
Občianske združenie SkJazz "Jazzovinky"" Podpora hudobného umenia 8 800,00 € 0,00 €
Múzeum mesta Bratislavy "Múzeum žije! Dožije sa múzeum 300 rokov ?“ Prvá prípravná fáza realizácie Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 20 000,00 € 0,00 €
Harmonia Seraphica "Piesne nateraz" - Hurban a Bratislava Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 2 000,00 € 1 000,00 €
Ing. Rastislav Šangala - P.U.P. "ŠĽAK MA IDE TRAFIŤ..." - spomienka na velikána slovenského humoru Júliusa Satinského, vydanie a krst CD s bookletom Podpora literatúry 13 800,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice "Trojičné námestie" Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 13 950,00 € 10 000,00 €
Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN „A mohol som žiť inak?” Dokumentárny film o životnom diele akad. maliara Józsefa Nagya Podpora audiovizuálneho umenia 8 780,00 € 0,00 €
AUGUSTIN MRAZIK „Ríbezľová oáza“ – ochutnávka Devínskeho ríbezláku pre turistov Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 20 000,00 € 0,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS „Rozprávky zo žltej električky“ , Bratislavské rozprávky / Mesélő sárga villamos, Pozsonyi mesék Podpora literatúry 3 300,00 € 2 000,00 €
Pavol Šiška - Všeobecné technológie General Technologies „Tasting point“ vo Svätojurskej vinici: domček na strome s terasou a priľahlá vinica ako miesto pre náuku a skúšanie vinohradníckej práce, degustáciu lokálneho vína a oddych v Malokarpatskej prírode. Oblasť podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu 15 960,00 € 8 000,00 €
Slovenská banková asociácia - Bankový ombudsman „VO VLASTNÝCH RUKÁCH“ Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 8,00 € 0,00 €
Nadácia Milana Šimečku [fjúžn] 12 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 11 000,00 € 5 000,00 €
Gegangere, o.z. 10080 Podpora divadla a tanca 2 381,00 € 0,00 €
TRADITION 14th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava 2017 (festival židovskej kultúry) Podpora hudobného umenia 20 000,00 € 4 000,00 €
Zväz potápačov Slovenska 16. Majstrovstvá sveta a 9. otvorené majstrovstvá europy juniorov v orientočnom potápaní Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 20 000,00 € 2 700,00 €
Človek v ohrození 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet Podpora audiovizuálneho umenia 5 500,00 € 5 500,00 €
HotDock Občianske združenie 1984 Podpora vizuálneho umenia 8 320,00 € 3 000,00 €
Denkzeug 1988 Podpora vizuálneho umenia 2 890,00 € 0,00 €
Malacké pohľady 2. medzinárodňí konferencia o Mackovi Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 3 040,00 € 0,00 €
ROdinné centrum - Obláčik 2.ročník Lamačského fotomaratónu Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 1 150,00 € 0,00 €
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 15 500,00 € 4 000,00 €
LECA 3. ročník slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 10 000,00 € 0,00 €
Dom Matice slovenskej v Bratislave 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 10 000,00 € 0,00 €
Academia Istropolitana Nova 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 040,00 € 3 000,00 €
ATELIÉR PK 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017 Podpora vizuálneho umenia 8 000,00 € 1 500,00 €
GAFFA oz 7.5 billions Podpora divadla a tanca 5 400,00 € 2 000,00 €