Projekt: „Tasting point“ vo Svätojurskej vinici: domček na strome s terasou a priľahlá vinica ako miesto pre náuku a skúšanie vinohradníckej práce, degustáciu lokálneho vína a oddych v Malokarpatskej prírode.

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu turizmu 2017
Oblasť podpory: Oblasť podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu
Názov žiadateľa: Pavol Šiška - Všeobecné technológie General Technologies
Názov projektu: „Tasting point“ vo Svätojurskej vinici: domček na strome s terasou a priľahlá vinica ako miesto pre náuku a skúšanie vinohradníckej práce, degustáciu lokálneho vína a oddych v Malokarpatskej prírode.
Stručný popis projektu: Cieľom projektu „Tasting point“ vo Svätojurskej vinici, je vytvorenie náučného priestoru v prostredí vinice s výhľadom na Svätý Jur. Spojením vinohradníckej práce, vzdelávania a degustácie vína s vinohradníkom a vinárom bude tak pre malé skupinky turistov ponúknutý nevšedný a autentický zážitok v spojení s prírodou. Miesto pre vzdelávacie prednášky a diskusie, ako aj degustáciu vína ponúkne domček na strome s terasou s výhľadom na vinice a okolitú Malokarpatskú krajinu. Domček na strome bude slúžiť zároveň aj ako celoročne využiteľné zázemie na prevádzkovanie akcií aj v nepriaznivom počasí. Zároveň bude ponúkať pre dobrodružné páry či menšie skupinky aj miesto na prespanie. Vybudovanie tohto „Tasting point-u“ vytvorí externé outdoorové prostredie pre agroturizmus, ekoturizmus ako aj vínny turizmus, v kontraste s návštevou pivníc renesančného vinohradníckeho domu v intraviláne Svätého Jura, na ktorý koncept projektu „Tasting point“ nadväzuje a vytvára tak efektívnu spoluprácu.
Žiadaná suma: 15 960,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,50
Percentuálne vyjadrenie: 81,00 %
Schválená suma: 8 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt je plne v súlade s cieľmi stratégie rozvoja turizmu v BSK, ako aj so zameraním výzvy: rozvoj vidieckeho turizmu, rozvoj vínneho turizmu, ekoturizmus, je maximálne inovatívny a komplexne podporuje produkt CR- sprístupňuje vinohradnícky región, degustácia vín a pod. Produkt je ponúkaný celoročne, čím je udržateľnosť zabezpečená.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.