Projekt: 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Názov žiadateľa: Dom Matice slovenskej v Bratislave
Názov projektu: 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie
Stručný popis projektu: Oslava 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie v kontexte dejín Bratislavy aj prostredníctvom takej osobnosti, ako bol Adam František Kollár, osobný poradca panovníčky aj niekoľkých jej ministrov, slovenský spisovateľ, historik a knihovník, pôvodom z Terchovej. Dňa 13. mája uplynie 300 rokov od narodenia panovníčky Márie Terézie, ktorej život a aktivity boli úzko prepojené s dejinami Bratislavy aj Slovenska. Dom Matice slovenskej v Bratislave a ZŠ Matky Alexie v Bratislave pripravujú sieť podujatí, bezprostredne spojených s oslavami výročia narodenia panovníčky. Budú zamerané na poznávanie našej histórie za jej panovania na našom území, predovšetkým bratislavského regiónu.
Žiadaná suma: 10 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,00
Percentuálne vyjadrenie: 80,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Rozpočet zahŕňa šesť plánovaných aktivít nie je celkom zrozumiteľne štrukturovaný a obsahuje zrejme aj vyhotovenie pamätníka A.F. Kollára. Napriek kvalite projektu boli vzhľadom na finančné limity schémy odporučené na podporu iné projekty.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.