Projekt: "Piesne nateraz" - Hurban a Bratislava

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
Názov žiadateľa: Harmonia Seraphica
Názov projektu: "Piesne nateraz" - Hurban a Bratislava
Stručný popis projektu: Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v roku 2017 je cieľom projektu realizácia koncertu - literárno-hudobnej kompozície pod názvom "Piesne nateraz" v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave, ktorým si pripomenieme bratislavské pôsobenie tejto významnej osobnosti slovenského kultúrneho a politického života. V podaní profesionálneho mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers pod vedením Daniela Simandla odznejú mužské zborové skladby na texty J.M.Hurbana, jeho syna S.H.Vajanského a ich generačných druhov, ako aj ukážky z Hurbanovej literárnej činnosti, z jeho rečí a prejavov v podaní herca a recitátora Juraja Sarvaša. Súčasťou projektu bude aj krátka prednáška literárnej historičky na tému "bratislavské stopy" J.M.Hurbana.
Žiadaná suma: 2 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 33,50
Percentuálne vyjadrenie: 67,00 %
Schválená suma: 1 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt združenia Harmonia Seraphica "Piesne nateraz" - Hurban a Bratislava v podobe realizácie koncertu - literárno-hudobnej kompozície, a to v malom evanjelickom kostole na Panenskej nadväzuje na už v minulosti realizovaný projekt Franz Liszt a Ján Levoslav Bella - velikáni hudobnej Bratislavy. Suma odporúčanej podpory je znížená.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.