Projekt: 1984

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora vizuálneho umenia
Názov žiadateľa: HotDock Občianske združenie
Názov projektu: 1984
Stručný popis projektu: Projekt "1984"chce prezentovať mladé angažované umenie verejnosti.Táto aktivita vychádza zo súčastnej spoločenskej skepsy,kvôli uvedomeniu si nárastu exrémisticky orientovaných mladých voličov. Sú to tí, ktorí si už nepamätajú, divoké “90te” roky mečiarizmu, revolúciu, komunizmus, či fašizmus. Práve im treba tuto zložitú slovensku minulosť pripomenúť a poučiť ich. Uvedomujeme si nepostradateľnosť výtvarných disciplín, ktoré sa vyjadrujú k verejnému životu na Slovensku, čí k stredoeurópskemu kontextu. Rozhodli sme sa usporiadať sériu výstav autorom, ktorí sa venujú angažovanému umeniu. Cieľom je upozorniť skrz umenie na tieto problémy.Je potrebné, aby takýmto jazykom rozprávali mladí autori, aby inšpirovali mladých ľudí k tomu, aby sa nebáli hovoriť o dôležitých témach. V rámci vernisáží by sme usporiadavali aj diskusie na spomínanú tému so “zainteresovaným” hosťom, kde by sa o daných problémoch diskutovalo. Tieto diskusie by boli sprístupnené širokej verejnosti.
Žiadaná suma: 8 320,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 42,00
Percentuálne vyjadrenie: 84,00 %
Schválená suma: 3 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Galéria HotDock patrí medzi najzaujímavejšie priestory pre súčasné mladé umenie. Aktuálny projekt, ktorý rieši najvážnejšie spoločenské problémy súčasnej spoločnosti, je založený na relevantnom teoretickom základe a spolupracuje s mladými umelcami, ktorí sa  angažovanému umeniu venujú programovo.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.