Projekt: "ŠĽAK MA IDE TRAFIŤ..." - spomienka na velikána slovenského humoru Júliusa Satinského, vydanie a krst CD s bookletom

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora literatúry
Názov žiadateľa: Ing. Rastislav Šangala - P.U.P.
Názov projektu: "ŠĽAK MA IDE TRAFIŤ..." - spomienka na velikána slovenského humoru Júliusa Satinského, vydanie a krst CD s bookletom
Stručný popis projektu: Prvé vydanie albumu - CD „Šľak ma ide trafiť“ Júliusa SATINSKÉHO, významnej osobnosti slovenskej umeleckej scény, rodeného Bratislavčana, často nazývaného „lokálpatriot - chlapec z Dunajskej ulice“. 17 zamyslení v podobe fejtónov, ktoré sám autor napísal a nahovoril počas rokov 1997 - 1998 pre rozhlasovú reláciu: "Šľak ma ide trafiť“ v dnes už neexistujúcom Rádiu TWIST. Podáva v nich iný, humorný a zároveň kritický, často krát aj prekvapivý pohľad na dianie doma, v „našej kuchyni“, a v ostatnom svete, hovorí o maličkostiach aj o zásadných problémoch nášho života, ktoré sú aktuálne aj dnes. Album s ručne viazaným bookletom, ktorý bude obsahovať: fotografie a citáty Júliusa Satinského, spomienky jeho priateľov a texty „šľakov“.
Žiadaná suma: 13 800,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 23,00
Percentuálne vyjadrenie: 46,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Neuveriteľne premrštený rozpočet projektu. Sumy, ktoré by chceli vynaložiť na reklamu a krst sú naozaj vysoké. Nie je jasná položka autorské práva - predkladateľ je predsa držiteľom autorských práv. To projektu výrazne uberá na kvalite, navyše, mnohé CD so Satinským už existujú. Priložené materiály sú klasickou ponukou mediálneho partnerstva.
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.