Projekt: 3. ročník slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Názov žiadateľa: LECA
Názov projektu: 3. ročník slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty
Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu je poskytnúť príležitosť verejnej prezentácie talentovaným deťom a mládeži zo sťažených sociálnych pomerov, na profesionálnej úrovni v profesionálnom divadle, po boku významných umeleckých osobností. Zároveň je to prezentácia celoročnej činnosti a aktivít charitatívnej organizácie - o.z. LECA. Projekt sa realizuje v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, pod záštitou primátora mesta Iva Nesrovnala. Účinkovanie potvrdilo viacero významných umeleckých osobností - československé spevácke legendy Hana Zagorová, Marcela Laiferová, muzikálová speváčka Sisa Sklovská, spevák Martin Harich, operní speváci Otokar Klein a Adriana Kohútková, Ján Berky Mrenica ml., The Gospel Family a ďalší. V tomto projekte ide o výnimočné spojenie mladých talentovaných ľudí s profesionálmi, či už domácej alebo zahraničnej scény. Pre deti predstavuje takáto spolupráca veľkú motiváciu a satisfakciu.
Žiadaná suma: 10 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,00
Percentuálne vyjadrenie: 68,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Skôr, ako konkrétnemu kultúrnemu obsahu sa pozornosť venuje hosťom a osobnostiam, ktoré ho majú mediálne zatraktívniť. Umelecké aktivity súvisiace s deťmi pôsobia sekundárne.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.