Projekt: „A mohol som žiť inak?” Dokumentárny film o životnom diele akad. maliara Józsefa Nagya

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora audiovizuálneho umenia
Názov žiadateľa: Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN
Názov projektu: „A mohol som žiť inak?” Dokumentárny film o životnom diele akad. maliara Józsefa Nagya
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je predovšetkým zachovanie kultúrneho dedičstva a prínos do multikultúrneho bohatstva Bratislavského regiónu. Akademický maliar JÓZSEF NAGY sa narodil 2. apríla 1926 v Podunajských Biskupiciach. Študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov Vincenta Hložníka a Oresta Dubaya. Po štúdiu sa zaoberal hlavne grafickou a ilustračnou tvorbou. Pracoval pre Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vydavateľstvo Madách a Cirkevné vydavateľstvo, pre väčšinu maďarských časopisov a novín vychádzajúcich na Slovensku. Známy je tiež svojimi grafickými cyklami s naliehavým spoločenským odkazom, ako aj veľkoplošnými tapisériami a sakrálnou tvorbou, ktorej sa venoval od 60-tych rokov. Štýlovú a žánrovú pestrosť dopĺňa jeho celoživotný záujem o abstraktné umenie. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ), patril medzi zakladajúcich členov Spoločnosti madarských výtvarných umelcov na Slovensku. Bol čestným občanom Podunajských Biskupíc.
Žiadaná suma: 8 780,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 15,50
Percentuálne vyjadrenie: 31,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Zaujímavá osobnosť Jozsefa Nagya by za istých okolností mohla rozkrývať širší kontext nielen života maďarskej menšiny v SR, ale aj vzťahov a spolužitia v kedysi multikultúrnych Poddunajských Biskupiciach, individualitu, umelecký proces. Uchopenie témy v žánri medailón, nemožno spochybňovať. Problémom je autorský vklad a interpretácia, ktorá zdá sa, nasleduje milióny obdobných prác v štýle nižšieho prúdu regionálnych televízií. Pripravovaný film by v stave, v akom ho predkladá žiadateľ doplatil na neinvenčnú formu dokumentačného popisu bez ďalšieho využitia.
Poznámka: Dotačná komisia navrhla poskytnúť mimoriadnu dotáciu uvedenému žiadateľovi vzhľadom na regionálny význam projektu.