Projekt: „Rozprávky zo žltej električky“ , Bratislavské rozprávky / Mesélő sárga villamos, Pozsonyi mesék

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora literatúry
Názov žiadateľa: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS
Názov projektu: „Rozprávky zo žltej električky“ , Bratislavské rozprávky / Mesélő sárga villamos, Pozsonyi mesék
Stručný popis projektu: Plánovaná knižná publikácia od autora Vlada Schwarza s názvom: „Rozprávky zo žltej električky“, bude piata v poradí edície Bratislavské rozprávky. Knižnú edíciu občianske združenie vydáva od roku 2012. Kniha je o viedenskej električke, ktorá premávala z Bratislavy územím Petržalky do Viedne v období rokov 1914-1935. Viedenská električka bola v čase svojej existencie neoddeliteľnou súčasťou obrazu vtedajšej Bratislavy, bola jedným z jej identifikačných znakov. Po technickej a dopravnej stránke sa jednalo o dopravný systém, ktorý svojím riešením v sebe zahŕňal prvky vlakovej a električkovej prevádzky, čo na tú dobu bolo ojedinelé riešenie. Cieľom je priblížiť detským čitateľom už neexistujúce technické, priemyselné a dopravné prvky Bratislavy. Knižku, ako doteraz vydané publikácie plánujeme vydať v slovenskom jazyku a preklad do maďarského jazyka. V rámci edície doteraz vyšli: Eva Bolemant: Kempelen, Margit Garajszki: Bartók, Ágnes B. Mánya: Lechner, István Veres: Széchenyi
Žiadaná suma: 3 300,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 38,00
Percentuálne vyjadrenie: 76,00 %
Schválená suma: 2 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt je sľubnou novou detskou knižkou s bratislavsko-viedenskou historickou témou. Jediným úskalím tohoto projektu je samotný text knižky, nie veľmi zaujímavý, nepresvedčivý. Knižky by potrebovali iné grafické spracovanie. Suma odporúčanej podpory je znížená vzhľadom na finančné limity schémy.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.