Projekt: "Jazzovinky""

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora hudobného umenia
Názov žiadateľa: Občianske združenie SkJazz
Názov projektu: "Jazzovinky""
Stručný popis projektu: Projekt Jazzovinky na adrese www.skjazz.sk vznikol v roku 2005. Počas svojej existencie si vybudoval pevné postavenie medzi i-portálmi, ktoré sa zaoberajú hudbou v oblasti menšinového žánru – jazz. Hlavným cieľom projektu je informovať priaznivcov jazzovej hudby o jazzovom dianí u nás doma, ale i v zahraničí, aké sú nové albumy na trhu, kto a kde koncertuje, o pripravovaných podujatiach ako sú festivaly, workshopy, jazzové dielne. Zároveň prináša fotoreportáže a recenzie z koncertov a festivalov, z CD a DVD a v neposlednom rade i exkluzívne rozhovory so zaujímavými umelcami-domácimi i zahraničnými. Víziou a cieľom projektu je, aby mládež viac času venovala kultúre, aby svoj voľný čas trávila zmysluplne a hodnotne, napríklad návštevou jazzových koncertov, získavaním informácií o domácej a zahraničnej hudobnej scéne, o jednotlivých muzikantoch.
Žiadaná suma: 8 800,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 30,00
Percentuálne vyjadrenie: 60,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Preferencia bola daná projektom, ktoré predpokladajú vznik nových hudobných produkcií.
Poznámka: Dotačná komisia navrhla poskytnúť mimoriadnu dotáciu uvedenému žiadateľovi vzhľadom na regionálny význam projektu.