Projekt: 14th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava 2017 (festival židovskej kultúry)

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora hudobného umenia
Názov žiadateľa: TRADITION
Názov projektu: 14th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava 2017 (festival židovskej kultúry)
Stručný popis projektu: Obsahom projektu je usporiadanie 4. spoločného ročníka festivalu židovskej hudby v Bratislave. Vďaka spolupráci s jedným z najlepšie hodnotených festivalov tohto druhu - viedenským KlezMORE (www.klezmore-vienna.at) je možné unikátne spojenie dvoch metropol s využitím viedenskej zavedenej "značky", festivalu s viac ako 10-ročnou tradíciou a vysokou reputáciou. Konkrétne ide o spoločný 14. ročník festivalu, pričom vďaka začiatku spolupráce v roku 2014 sa Bratislava dostala na celosvetovú "mapu" najväčších festivalov židovskej hudby na svete. Osoba známeho viedenského promotéra Friedla Preisla je zárukou kvality a vysokej organizačnej úrovne festivalu. Usporiadatelia festivalu KlezMORE Vienna udelili aj tento rok láskavý súhlas žiadateľovi na usporiadanie spoločného festivalu KlezMORE Vienna - Bratislava v roku 2017, pričom "slovenská" časť festivalu bude tvoriť jeho síce menšiu, avšak významnú, časť počas 2-4 dní. Podrobnosti o minulom ročníku sú uvedené v prílohe v podobe bulletinu.
Žiadaná suma: 20 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 37,00
Percentuálne vyjadrenie: 74,00 %
Schválená suma: 4 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Prepájanie regiónu Bratislava - Vienna ako aj prinášanie židovskej kultúry do Bratislavy v kvalitnej interpretácii je potrebná umelecká aktivita.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.