Projekt: "10.výročie Divadla v podpalubí"

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora divadla a tanca
Názov žiadateľa: Umelecká loď - občianske združenie
Názov projektu: "10.výročie Divadla v podpalubí"
Stručný popis projektu: Zámerom je zrealizovať hodnotné divadelné predstavenie (divadlo-kabaret-hudba), ktoré by bolo oslavou desaťročnice založenia Divadla v podpalubí. Naše divadlo bude totiž oslavvať v septembri už svoje 10. výročie a je teda namieste zorganizovať a zrealizovať oslavný večer plný divadla a hudby – proste toho najlepšieho čo sa za posledných 10 rokov odohralo v našom lodnom podpalubnom divadle! Ak má divadlo už 10 rokov, tak sa dá hovoriť uz o menšej histórii a to si naozaj zaslúži povšimnutie. Chce teda zrealiovať niečo hodnotné a zmysluplné a pamätné. Večer, na ktorý sa nezabudne a bude ódou na naše divadlo!
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 39,50
Percentuálne vyjadrenie: 79,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Ide o pozoruhodný projekt. 10. výročie môže byť motiváciou k zreevidovaniu dramaturgie ďalšieho desaťročia. Napriek kvalite projektu boli vzhľadom na finančné limity schémy odporúčené na podporu iné projekty.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.