Projekt: 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2017

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Názov žiadateľa: Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia
Názov projektu: 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2017
Stručný popis projektu: Jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov bude zameraný na masívnu prezentáciu detského folklóru v hlavnom meste a v jeho okolí. V hlavných programoch sa predstaví 18 súborov z Bratislavy, 3 súbory z iných regiónov Slovenska a 3 súbory zo zahraničia. Sprievodné programy ponúkajú väčší priestor pre prezentáciu jednotlivých detských folklórnych súborov (DFS) a sú určené jednak mladšej generácii (6 koncertov v rôznych častiach Bratislavy určené pre ZŠ, čím chceme spopularizovať folklór u najmenších, vytvárať úctu a lásku k nášmu bohatému kultúrnemu dedičstvu), a jednak širokému okoliu Bratislavy, v ktorom sa v súčasnosti formujú nové DFS, prípadne obnovujú zaniknuté DFS (3 koncerty v 3 rôznych obciach/mestách). Hlavným zámerom projektu je zviditeľnenie kultúrneho dedičstva Slovenska.
Žiadaná suma: 15 500,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 43,00
Percentuálne vyjadrenie: 86,00 %
Schválená suma: 4 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Podujatie má v hlavnom meste dlhú tradíciu. Jeho jubilejný ročník pochopiteľne zahrňuje rozsiahlejší program ako obyčajne. Rozpočet je nastavený priamo úmerne k tohtoročným zámerom organizátorov. Finančné položky sú primerané.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.