Projekt: 16. Majstrovstvá sveta a 9. otvorené majstrovstvá europy juniorov v orientočnom potápaní

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu športu a mládeže 2017 - šport
Oblasť podpory: Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov.
Názov žiadateľa: Zväz potápačov Slovenska
Názov projektu: 16. Majstrovstvá sveta a 9. otvorené majstrovstvá europy juniorov v orientočnom potápaní
Stručný popis projektu: Športové podujatie medzinárodného významu, s účasťou pätnástich krajín sveta s účasťou 100 vrchovlových športovcov, v poradí 16. majstrovstvá sveta v orientačnom potápaní sa uskutočnia 02.09 - 10.09.2017 na Bratislavskom "Draždiaku". Súbežným podujatím sú aj 9.otvorené majstrovstá Európy Juniorov.
Žiadaná suma: 20 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Schválená suma: 2 700,00 €
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.