Projekt: „Ríbezľová oáza“ – ochutnávka Devínskeho ríbezláku pre turistov

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu turizmu 2017
Oblasť podpory: Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky
Názov žiadateľa: AUGUSTIN MRAZIK
Názov projektu: „Ríbezľová oáza“ – ochutnávka Devínskeho ríbezláku pre turistov
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie strediska pre občerstvenie, oddych a poznávanie lokálnych vinárskych tradícií pre turistov prichádzajúcich do Devína k NKP Devín a sútoku Moravy a Dunaja, najmä pre cykloturistov a turistov prichádzajúcich vodnou a autobusovou dopravou ako organizované skupiny. Stredisko vznikne v existujúcom areáli Devínskej viechy sv. Urbana, ktorý je prevádzkovaný už 8 rokov ako letná vináreň a reštaurácia/bufet. A areáli sa nachádza aj vinárstvo našej rodinnej firmy Víno Mrázik Devín, ktorá sa špecializuje na zachovanie a obnovu výroby pôvodnej devínskej tradičnej výroby ríbezľového vína. Zámerom projektu je skvalitnenie ponuky a vybudovanie strediska pre poskytovanie služieb aj väčším skupinám návštevníkov na vyššom štandarde.
Žiadaná suma: 20 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 19,00
Percentuálne vyjadrenie: 38,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: z dôvodu nekvalitne spacovaného projektu nedosiahol min.hranicu počtu bodov
Poznámka: Dotačná komisia navrhla poskytnúť mimoriadnu dotáciu uvedenému žiadateľovi vzhľadom na regionálny význam projektu.