Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
O.z. Všetečníci 9. Večer tanečného humoru Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 6 250,00 € 2 500,00 €
Regionálna zložka Bratislavský kraj Slovenského zväzu včelárov 99.výročie založenia spolku včelárov SR Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 5 530,00 € 1 000,00 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 - priestor súčasnej kultúry: ŠTRNÁSTY ROK Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 20 000,00 € 14 000,00 €
Galéria mesta Bratislavy Adam Friedrich Oeser Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 8 300,00 € 3 000,00 €
KAPOS s.r.o. Adam Plachetka: Mozart Gala Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 2 000,00 €
HotDock Občianske združenie after his death Buckminister Fuller is still alive Podpora vizuálneho umenia 15 490,00 € 2 000,00 €
Marian Antony Agroturistické služby - jazda na koni Oblasť podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu 15 000,00 € 0,00 €
REACH - Výskumný a vzdelávací inštitút Aj ja mám predsudok Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 2,00 € 2 830,00 €
Univerzita Komenského Filozofická fakulta Akadémia Ars Poetica na FiFUK Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 20 000,00 € 0,00 €
Bel Calcio Ako byť FIT - podcast & video kurzy Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 4 899,00 € 0,00 €
Liga za duševné zdravie SR, o.z. Ako zvládať krízy a konflikty Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 10,00 € 0,00 €
Olympijský klub Bratislava Aktivity olympijského klubu Bratislava Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 5 000,00 € 1 350,00 €
Mestská časť Bratislava - Rusovce Aktivity podporujúce vsakovanie zrážkovej vody do prírodného podložia Obnova obcí 15 617,70 € 9 000,00 €
Aktivizér Aktivizér - miesto pre športovcov (s prílohami) Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 8 050,00 € 0,00 €
Slobodne a zodpovedne Aktívne a tvorivo s detmi a mladežou Senca a okloia Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 20,00 € 0,00 €
Inspiro Ivanka pri Dunaji Aktívny oddych pre deti a mládež pri športe bez počitača Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 6,00 € 2 000,00 €
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia allReich Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 000,00 € 5 000,00 €
KULŠPORT o.z. AmosFest 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 13 500,00 € 0,00 €
ars_litera Anasoft litera fest Podpora literatúry 7 000,00 € 4 000,00 €
Euforion – kultúrno voľnočasové fórum Andrej Šeban BSK Tour 2017 Podpora hudobného umenia 12 500,00 € 4 000,00 €
Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry Animovaná židovská Bratislava Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 18 700,00 € 0,00 €
Nadácia Milana Šimečku Anna Franková - Odkaz dejín dnešku Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 5,00 € 2 300,00 €
Baseballový klub Apollo Bratislava APLBase Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 20 000,00 € 16 300,00 €
Národné centrum pre podporu aktivít detí a mládeže, o.z. Aplikácia Fakty Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 19,00 € 0,00 €
Na hrane Areál netradičných športov - Gercenka Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 15 000,00 € 0,00 €
Liga za duševné zdravie SR, o.z. ART BRUT - tvorba s dušou Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 6 400,00 € 2 000,00 €
tranzit.sk ART CONNECTED - prednášky a workshopy Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 7 050,00 € 3 000,00 €
9 múz ARTAUDIA.AUTOPSY. Podpora divadla a tanca 13 300,00 € 3 000,00 €
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA Arteterapeutický čitateľský program Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 1 900,00 € 1 000,00 €
Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza ARTklub Scherz Podpora hudobného umenia 8 600,00 € 0,00 €