Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
UM ZVUK @T3 Podpora hudobného umenia 4 000,00 € 0,00 €
Obec Plavecký Štvrtok Zvýšenie bezpečnosti na detských ihriskách Obnova obcí 13 617,00 € 0,00 €
Obec Jablonové Zvýšenie podnikateľskej aktivity obce nákupom novej komunálnej techniky Podpora miestnej ekonomiky 17 300,00 € 13 200,00 €