Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Iron Libri s. r. o. Bobuľa a Ignác Podpora literatúry 7 400,00 € 2 000,00 €
Iron Libri s. r. o. Bobuľa a Ignác divadelná inscenácia Podpora divadla a tanca 10 500,00 € 0,00 €
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Boccia a florbal - športu zdar aj na vozíku Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 6 610,00 € 0,00 €
SHARMANT s.r.o. BODY ART SHOW 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 20 000,00 € 0,00 €
plackartnyj s.r.o. Bolo raz more... (predprodukcia) Podpora audiovizuálneho umenia 5 400,00 € 5 000,00 €
Športový klub Môj bowling Bowlingová liga žiakov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja o pohár župana v roku 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 12 000,00 € 0,00 €
OZ BRAK BRaK - Bratislavský knižný festival 2017 / BRaKfast 2017 Podpora literatúry 20 000,00 € 10 000,00 €
Pernecký tvorivý kruh Brána do Karpát Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 9 800,00 € 0,00 €
Ľubica Ondrášiková - Agentúra LUKA Bratislava Bike Point Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 14 900,00 € 6 300,00 €
Aparát o.z Bratislava Design Week 2017 Podpora vizuálneho umenia 15 800,00 € 8 500,00 €
Hory a mesto Bratislava dobýja Everest, Hory a mesto 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 1 500,00 € 0,00 €
Mladý pes n.o. Bratislava Game Jam 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 2 700,00 € 0,00 €
Spoločnosť Theodora Lotza Bratislava Mozart Festival 2017 Podpora hudobného umenia 19 800,00 € 6 000,00 €
Euforion – kultúrno voľnočasové fórum Bratislava Street Art Festival 2017 Podpora vizuálneho umenia 18 500,00 € 2 500,00 €
bratislava-inline, o.z. bratislava-inline 2017 + PK-inline 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 18 576,50 € 2 000,00 €
Rock Pop Bratislava, s.r.o. Bratislavské Jazzové Dni 2017 Podpora hudobného umenia 20 000,00 € 5 000,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Bratislavské rožky – „História na zjedenie!" 2017 Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 19 950,00 € 3 000,00 €
Spoločnosť priateľov dobrej hudby Bratislavský dobový piknik Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 19 500,00 € 5 000,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislavský klavírny karneval Podpora hudobného umenia 5 800,00 € 3 000,00 €
ORGANYzácia Bratislavský organový festival 2017 Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 3 500,00 €
Fond pre súčasné umenie Bratislavský rezidenčný program Podpora vizuálneho umenia 10 000,00 € 0,00 €
Divadlo ZáBaVKa Bridgin´ V4 Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Materské centrum Bublinka Bubligym Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 19 876,00 € 0,00 €
Klub americkeho futbalu BA Monarchs Bud CHLAP s Bratislavou Monarchs Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 20,00 € 0,00 €
občianske združenie Trias Buď proaktívny Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 4,00 € 0,00 €
IVÁNSKA 21 BUD/INÝ Podpora vizuálneho umenia 2 660,00 € 0,00 €
PRO VIDA Buddy Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 19,00 € 3 000,00 €
Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI Budmerice - archeologický výskum sídliska maďarovskej kultúry (ôsma sezóna) Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 12 000,00 € 0,00 €
Obec Budmerice Budmerická fazuľovica 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 7 150,00 € 1 500,00 €
Futbalový klub v SOLOŠNICI Budova na ihrisku - rekonštrukcia vnútorných priestorov Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 8 760,00 € 0,00 €