Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Peter Kerekes s.r.o. Budujeme Slovensko (diel 1-3) Podpora audiovizuálneho umenia 15 100,00 € 10 000,00 €
HITCHHIKER Cinema, s.r.o. Čakanie Podpora audiovizuálneho umenia 12 110,00 € 0,00 €
OZ BTC Častá Častovský cyklookruh 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 1 800,00 € 1 000,00 €
Folklórny súbor Živel CD speváckej skupiny FS Živel Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 6 700,00 € 1 000,00 €
All4films s.r.o. ČELOM K SMRTI Podpora audiovizuálneho umenia 20 000,00 € 0,00 €
Združenie Animačný ateliér detí a mládeže Celoročná animačná dielna Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 9,00 € 1 000,00 €
Združenie talentov hokejových športov Bratislava  Celoročná činnosť OZ so zameraním na šporotvú činnosť detí a mládeže Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 19 000,00 € 4 500,00 €
RESERVA o.z. Celoročná činnosť RESERVA - reprízy predstavení, workshopy Podpora divadla a tanca 19 280,00 € 0,00 €
HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s. celoročná športová príprava hokejovej mládeže Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 20 000,00 € 10 000,00 €
Klub vodného slalomu Karlova Ves Celoročná športová príprava pre kanoistiku 2017 Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 13 500,00 € 0,00 €
Športový klub LG Bratislava Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži - Majtsrovstvá SR v hokejbale v sezone 2017 Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 10 000,00 € 0,00 €
HBT Slovan Fans Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži - ZHBL v sezone 2017 Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 8 000,00 € 0,00 €
Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. Cena Asociácie slovenských filmových strihačov 2017 Podpora audiovizuálneho umenia 14 085,00 € 0,00 €
Karloveský športový klub Centrum vodnej turistiky Karlova Ves Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 9 000,00 € 2 700,00 €
Združenie Abeland Cesta ku chlebu Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 17 820,00 € 9 000,00 €
YMCA BA Cesta muža Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 11,00 € 0,00 €
ART DESIGN PROJECT, o. z. CESTOU NECESTOU Podpora vizuálneho umenia 20 000,00 € 0,00 €
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto Cestovanie časom Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 16 000,00 € 3 000,00 €
AD UNA CORDA CESTY K SEBE, XVI. ročník benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami Podpora hudobného umenia 3 000,00 € 0,00 €
Archimera chamber_MAHLER Podpora hudobného umenia 4 860,00 € 1 500,00 €
Ing.Juraj Kalász Chansons & Songs 2017 Podpora hudobného umenia 5 112,00 € 1 500,00 €
AK living s.r.o. Chceme skákať vyššie Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 10 000,00 € 0,00 €
Ing. Gabriela Rebrošová Chceme zdravú generáciu - pohybové a kondičné cvičenie detí Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 2 350,00 € 0,00 €
Renesančný Vinohradnícky Dom Chlieb a víno Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 19 000,00 € 13 300,00 €
LP Studio s.r.o. CHLOE Podpora hudobného umenia 7 900,00 € 2 000,00 €
občianske združenie tanec Chorea 2017 Podpora divadla a tanca 20 000,00 € 0,00 €
Magdalénka Choreografia Vajnory: Ako sa deti vo Vajnoroch rozhodli potešiť strýčka Martina, keď mu úrodu škorce zožrali Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 5 350,00 € 3 000,00 €
Obec Hamuliakovo Čiastočná rekonštrukcia VO v starej časti obce Obnova obcí 17 788,27 € 0,00 €
Divé maky Cigánsky bašavel 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 10 000,00 € 3 000,00 €
Klub športového potápania Žralok Činnosť klubu šporotvých potápačov Žralok na rok 2017 Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 9 000,00 € 0,00 €