Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Cyklistický klub Svätý Jur Činnosť športového klubu a športových podujatí pre amatérov Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 2 500,00 € 1 800,00 €
Nezisková organizácia NEO Cirkus Jánošík ! Podpora divadla a tanca 17 000,00 € 0,00 €
Mestská knižnica v Bratislave Čítanie, čo nenudí Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 2 169,00 € 1 000,00 €
ARTE NOVA CITY SOUNDS 2017 Podpora hudobného umenia 19 900,00 € 3 000,00 €
Il Cuore Barocco CORI SPEZZATI I. Podpora hudobného umenia 3 710,00 € 1 000,00 €
Midl, n.o. Creative Mornings 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 13 010,00 € 1 500,00 €
OZ Športový klub MEDVEDiCA Cyklistické preteky pre deti a mládež Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 2 970,00 € 1 350,00 €
Občianske združenie Chorvátsky Grob - Čierna Voda Cyklopreteky a Beh Zdravia 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 4 400,00 € 1 800,00 €
Mesto Malacky Cykloturistický orientačný systém v meste Malacky Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 19 949,05 € 6 000,00 €
Metropolitný orchester Bratislava Cyklus operetných koncertov Podpora hudobného umenia 20 000,00 € 0,00 €
DRAGÚNI Cyklus Tanečný dom Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 8 600,00 € 2 500,00 €
Laura, združenie mladých Daj viac - daj seba Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 2,00 € 0,00 €
Galéria Nedbalka, n.o. Dáždniková ulica Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 10 000,00 € 0,00 €
Aparát o.z Debata Podpora vizuálneho umenia 6 400,00 € 1 250,00 €
Debris Company / umenie a ľudia Debris Company / Eugen Gindl: WOW! Podpora divadla a tanca 3 050,00 € 2 000,00 €
Debris Company / umenie a ľudia Debris Company/Vladislav Šarišský: Únos Európy Podpora divadla a tanca 3 000,00 € 2 000,00 €
sínusoida Deep Dive Podpora hudobného umenia 6 720,00 € 0,00 €
AKTIVITY PRO DEŇ FUTBALU 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 10 600,00 € 0,00 €
Obec Dunajská Lužná Deň obce Dunajská Lužná Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 5 000,00 € 1 000,00 €
Kulturia, s.r.o. Denný tanečný tábor s Lúčnicou 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 13 920,00 € 0,00 €
Desant s.r.o DESANT FILM HUB v kreatívnom centre Nadácie Cvernovka Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 15 000,00 € 0,00 €
Športový klub karate SEIWA Deti a karate 2016 Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 4 250,00 € 1 800,00 €
Ateliér Kompas, o.z. Deti učia rodičov spoznávať históriu obce Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 2 500,00 € 0,00 €
PS production, s.r.o. Deti v rytme Podpora divadla a tanca 18 500,00 € 0,00 €
TOP liga, o.z. Detská liga a Pohár TOP ligy v malom futbale Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 0,00 €
Harmonia Seraphica Detská opera Harmonia Bratislava - Tibor Andrašovan deťom Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 0,00 €
Obec Limbach Detský folklórny súbor Limbášik Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 1 000,00 € 0,00 €
Náš Devín Devínsky sad Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 1,00 € 0,00 €
Obec Veľké Leváre DFF - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 4 050,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava Digitalizácia a sprístupnenie obrazových dokumentov z archívu MKIC Stupava Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 7 200,00 € 1 500,00 €