Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Asociácia súčasného divadla Divadelné ocenenia sezóny 2017 Podpora divadla a tanca 19 400,00 € 0,00 €
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Divadelné predstavenie Ira Levin: Veronikina Izba Podpora divadla a tanca 20 000,00 € 0,00 €
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie Divadlo DPM: Moc na jednu noc Podpora divadla a tanca 10 050,00 € 4 000,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Divadlo Lab mladým Podpora divadla a tanca 6 000,00 € 2 000,00 €
MIRAFILM s.r.o. Divadlo pre deti - Matka Zem Podpora divadla a tanca 17 900,00 € 0,00 €
Karate klub IPPON, o.z. Dlhodobá príprava detí, mládeže a dospelých v karate. "Život bez drog, kriminality, agresivity a násilia. Život v harmonii, úcte k človeku a sebe samému." Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 12 000,00 € 2 250,00 €
Ústredie ľudovej umeleckej výroby DNI MAJSTROV ÚĽUV 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 15 000,00 € 4 500,00 €
Obecný úrad Bernolákovo Dni obce Bernolákovo 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 5 500,00 € 1 400,00 €
Literárne informačné centrum Dni slovenskej literatúry 2017 Podpora literatúry 20 000,00 € 2 000,00 €
Centrum starej hudby Dni starej hudby 17 Podpora hudobného umenia 20 000,00 € 8 000,00 €
Športový klub VAZKA Bratislava Do prírody s mapou Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 4 600,00 € 3 000,00 €
Klub dunajských vodákov Slávia UK BA Do reprezentácie s podporou BSK Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 13 840,00 € 4 000,00 €
PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. Dobrodružstvá kapitána Kotvičku Podpora audiovizuálneho umenia 11 500,00 € 0,00 €
Športový klub (ŠK) záhorák Plavecký Mikuláš Dobudovanie šatní a osvetlenia multifunkčného ihriska v obci Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 20 000,00 € 2 700,00 €
Mgr. Judita Kaššovicová Dokonalá modrá Podpora literatúry 1 600,00 € 0,00 €
Mgr. Judita Kaššovicová Dokonalá modrá na cestách Podpora literatúry 2 500,00 € 0,00 €
Filmtopia, s.r.o. Dokument na kolesách 2017 Podpora audiovizuálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah Dokumentácia areálu židovského cintorína v Senci Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 5 700,00 € 3 500,00 €
Mgr. Peter Javor - CreatiViews Dokumentárny film "Prečo sme zabudli?" Podpora audiovizuálneho umenia 19 290,00 € 0,00 €
Pnutie LUXUS, o.z. DOM2017 »YOU ARE HERE« Podpora vizuálneho umenia 6 530,00 € 1 800,00 €
Divadlo FÍ Dopad / Impact (pracovný názov) Podpora divadla a tanca 6 438,00 € 0,00 €
ARTRENT s.r.o. DOT. 2017 (Helen Toth / Prieskum) Podpora vizuálneho umenia 4 230,00 € 0,00 €
Trnka n. o. Dotkni sa "Bosku." Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 8 275,00 € 2 000,00 €
I.N.P. s.r.o. DRAKULA NA KOĽAJNICIACH - Vývoj diela Podpora audiovizuálneho umenia 12 470,00 € 0,00 €
per. ART (permanentne autorsky realizovaná tvorba) Dráma na Slovensko 1. Podpora literatúry 11 450,00 € 1 000,00 €
Mesto Stupava Drevené objekty v Stupavskom parku - WORKSHOP 1:1 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 9 630,00 € 0,00 €
Dúbravská televízia, spol. s r.o. Dúbravček a Dúbravočka Podpora audiovizuálneho umenia 19 500,00 € 0,00 €
Zsolt Király Dunaj v mobile. Podpora a rozvoj turistických, kultúrnych a športových hodnôt Dunajského regiónu. Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 9 000,00 € 0,00 €
Spolok dychová hudba CAJLANÉ DYCHOVKY V PREŠI Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 4 900,00 € 2 000,00 €
Real Music House, s.r.o. Edičný plán vydavateľstva Real Music House pre rok 2017 Podpora hudobného umenia 7 500,00 € 3 000,00 €