Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Ing. Ladislav Macháček/Svätý Jur Ekologizácia pestovania viniča, skvlaitnenie spracovania hrozna Podpora miestnej ekonomiky 20 000,00 € 6 400,00 €
Spolok nepočujúcich pedagógov Elektronický prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka ako nástroj zameraný na rozvoj kultúrnych práv nepočujúcich osôb Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 3 624,00 € 1 000,00 €
IN ARCHITEKTI, s.r.o. EMANUEL HRUŠKA A SLOVENSKÁ URBANISTICKÁ ŠKOLA - Výber z celoživotného diela optikou troch profesorov architektov urbanistov Podpora vizuálneho umenia 3 100,00 € 1 000,00 €
InMusic, o. z. Ensemble Ricercata - 7. ročník Podpora hudobného umenia 9 700,00 € 2 000,00 €
čiara života o.z. Erik Rothenstein Band & singers Podpora hudobného umenia 9 600,00 € 2 000,00 €
Divadlo bez domova ERROR 2017 Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 4 000,00 €
SLÁVIK SLOVENSKA Eugen Suchoň, Klavírne dielo. Vydanie CD. Podpora hudobného umenia 3 450,00 € 0,00 €
SLÁVIK SLOVENSKA Eugen Suchoň, Piesňové cykly. Výroba CD. Podpora hudobného umenia 3 150,00 € 0,00 €
Rodičovské združenie sv. František FDAY 2017- Cesta časom Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 1 000,00 €
Pre súčasnú operu Festival autorského divadla Pro-téza 2017 Podpora divadla a tanca 11 600,00 € 7 000,00 €
AZYL Production s.r.o. Festival AZYL 2017 Podpora audiovizuálneho umenia 10 000,00 € 2 000,00 €
Divadelný ústav Festival inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2017 Podpora divadla a tanca 18 500,00 € 5 000,00 €
OZ KDE BOLO, TAM BOLO... Festival KDE BOLO, TAM BOLO... Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 14,00 € 2 000,00 €
Občianske združenie ŠTVRTČAN Festival Mravenec - 9.ročník Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 4 815,00 € 1 000,00 €
Nezisková organizácia NEO Festival nového cirkusu Cirkul´art 2017 Podpora divadla a tanca 16 000,00 € 0,00 €
Ústav pamäti národa Festival slobody 2017 Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 20 000,00 € 4 000,00 €
Národné Kultúrne Centrum Festival Slovenské slávnosti Bratislava 2017 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 20 000,00 € 0,00 €
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto Festival vodníkov Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 4 000,00 € 0,00 €
Wandal Production, s. r. o. Film ČIARA Podpora audiovizuálneho umenia 20 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Film Generácia Film Genertion Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 10,00 € 3 000,00 €
ilovefilm, s.r.o. Film o drogách - Drogy klamú Podpora audiovizuálneho umenia 16 050,00 € 0,00 €
Obec Plavecké Podhradie Filmový festival a Obecné slávnosti Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 11 655,00 € 2 000,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Filmový Festival Áčko Podpora audiovizuálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
DANUBE SLOVAKIA športový klub Financovanie projektových prác výstavby lodenice, vjazdu na Dunaj a záchytného parkoviska na Devínskej ceste v Bratislave Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 10 800,00 € 0,00 €
CaLiFormAtion Flamenkový koncert Podpora divadla a tanca 11 840,00 € 0,00 €
MLADÉ UMENIE FLATGALLERY 2017 Podpora vizuálneho umenia 15 000,00 € 0,00 €
Foajé Foajé - najmenšie kino v meste Podpora audiovizuálneho umenia 13 190,00 € 7 000,00 €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Fókus v práci s mládežou je AMAVET Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 20,00 € 1 500,00 €
ARTRENT s.r.o. Folk-NOW.sk v Bratislave Podpora vizuálneho umenia 3 320,00 € 1 000,00 €
MultiArt Folklórne klenoty Slovenska Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 15 120,00 € 0,00 €