Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
1.Bratislavská boxerňa Vytvorenie materialno-technickej podpory na prevádzku 1 Bratislavskej boxerne s cielom podpory úpolových športov a organizovanie športových podujatí na výkonnostnej či rekreačnej úrovni Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 18 399,99 € 0,00 €
4ARTS - Združenie pre šírenie a rozvoj umenia Medzinárodná výstava Socha a Objekt XXII. Podpora vizuálneho umenia 18 000,00 € 0,00 €
4FSC, o.z, Vrcholový futsal a vysokoškolské vzdelávanaie patria k sebe Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 8 300,00 € 0,00 €
4FSC, o.z, Tvoj klub si ty Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 11,00 € 0,00 €
9 múz ARTAUDIA.AUTOPSY. Podpora divadla a tanca 13 300,00 € 3 000,00 €
9 múz PROCHÁZKA. GENET. SLÚŽKY. Podpora divadla a tanca 17 450,00 € 3 000,00 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 - priestor súčasnej kultúry: ŠTRNÁSTY ROK Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 20 000,00 € 14 000,00 €
ABBY ART, s.r.o. Marián Varga 70 (70. rokov s Mariánom Vargom) Podpora hudobného umenia 19 000,00 € 12 000,00 €
Academia Istropolitana Nova 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 040,00 € 3 000,00 €
Academia Istropolitana Nova Geoportál Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur a jej okolie a cudzojazyčné mutácie Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 2 700,00 € 0,00 €
ACAPU, s.r.o. Transformácie obrazu Chatama Sofera Podpora vizuálneho umenia 14 800,00 € 0,00 €
AD HOC Malacky Revitalizácia palubovky a sociálnych zariadení v športovej hale Malina Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba. 20 000,00 € 0,00 €
AD UNA CORDA CESTY K SEBE, XVI. ročník benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami Podpora hudobného umenia 3 000,00 € 0,00 €
AD UNA CORDA Zborová fantázia Podpora hudobného umenia 2 800,00 € 1 000,00 €
Admiral Films, s.r.o. Odbočte vpravo / dokončenie vývoja Podpora audiovizuálneho umenia 10 500,00 € 0,00 €
Agentúra JAY production s.r.o. Letné shakespearovské slávnosti 2017 Podpora divadla a tanca 18 000,00 € 0,00 €
Agentúra RND, s.r.o. Besame mucho - nová premiéra Radošinského naivného divadla Podpora divadla a tanca 20 000,00 € 0,00 €
AK living s.r.o. Chceme skákať vyššie Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov. 10 000,00 € 0,00 €
akad. mal. Andrej Smolák - GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK Výtvarné umenie Bratislavského kraja Podpora vizuálneho umenia 5 128,00 € 0,00 €
Akademický športový klub DUNAJ Zážitkové splavy po Dunaji z Hainburg an der Donau do Bratislavy pre domácich a zahraničných turistov Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 19 467,00 € 8 500,00 €
AKTIVITY PRO ŠPORTUJUCE DETI Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 9,00 € 0,00 €
AKTIVITY PRO DEŇ FUTBALU 2017 Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 10 600,00 € 0,00 €
Aktivizér Aktivizér - miesto pre športovcov (s prílohami) Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu. 8 050,00 € 0,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. Sanácia vnútorných omietok v národnej kultúrnej pamiatke - Dome Albrechtovcov Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 8 000,00 €
ALEPH, s.r.o. Johann Nepomuk Hummel - Complete Piano Trios Podpora hudobného umenia 6 500,00 € 0,00 €
All4films s.r.o. ČELOM K SMRTI Podpora audiovizuálneho umenia 20 000,00 € 0,00 €
Amateur, s.r.o. Pokojní v nepokoji Podpora vizuálneho umenia 5 600,00 € 0,00 €
AMITY o.z. World Music Festival Bratislava 2017 Podpora hudobného umenia 20 000,00 € 5 000,00 €
AMITY o.z. Prezentácia slovenskej hudby a medzinárodná spolupráca Podpora hudobného umenia 13 715,00 € 2 500,00 €
AMITY o.z. Pri Prešporku - hudobná kompilácia Oblasť podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 500,00 € 0,00 €