Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Bratislavský šachový zvaz Podpora organizácie šachových podujatí pre deti a mladež 2017 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 1,00 € 0,00 €
KASPIAN Scoot Jam 2017 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 1,00 € 1 000,00 €
Mažoretky Tina Bratislava Mažoretky Tina otváraju nové možnosti Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 1,00 € 0,00 €
Náš Devín Devínsky sad Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 1,00 € 0,00 €
REACH - Výskumný a vzdelávací inštitút Aj ja mám predsudok Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 2,00 € 2 830,00 €
Rodičovské združenie sv. František FDAY 2017- Cesta časom Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 1 000,00 €
SLOVAK FASHION COUNCIL LETNA AKADEMIA MODY Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 2,00 € 2 450,00 €
Evanjelické lýceum Podporme záujem o čítanie medzi študentami Ev. lýcea Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 2,00 € 0,00 €
TOP liga, o.z. Detská liga a Pohár TOP ligy v malom futbale Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 0,00 €
Gymnázium sv. Uršule Obnova žiackej knižnice a klubovne Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 2,00 € 1 000,00 €
Harmonia Seraphica Detská opera Harmonia Bratislava - Tibor Andrašovan deťom Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 0,00 €
Hokejbalové združenie Jablonec Hokejbal v Jablonici Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 0,00 €
Ichtys, o.z. Výzvy II Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 2 370,00 €
Laura, združenie mladých Daj viac - daj seba Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 2,00 € 0,00 €
Občianske združenie S.I.L.A Hudobné workshopy Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 2,00 € 2 000,00 €
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Poľovnícke tradície ako súčasť kultúrneho dedičstva národa Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 2,00 € 0,00 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Krajší svet pre deti Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 3,00 € 2 000,00 €
Klub orientačného behu Sokol Pezinok Klub orientačného behu Sokol Pezinok - mládežnícky oddiel Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 3,00 € 0,00 €
Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN Beseda pre mládež Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 3,00 € 0,00 €
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah Vzdelávací program pre stredoškolákov: Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 3,00 € 2 500,00 €
Obec Závod Rekoštrukcia verejného priestrantsva v obci Závod - fitness prvky Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 3,00 € 0,00 €
Obecný urad Chorvátsky Grob Oddychová zona  Malé Vinice Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 3,00 € 0,00 €
PROVENTUS Mladosť bez závislosti a xenofóbie, radikalizmu a extrémizmu v BSK Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom. 4,00 € 0,00 €
ŠK DIANELLO Projekt Dianello Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 4,00 € 0,00 €
BENI klub, o.z. Každé dieťa može športovať Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 4,00 € 0,00 €
Bratislavský seniorát Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ozvučovacia a projekčná technika na mládežnicke aktivity Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 4,00 € 0,00 €
Divadlo pod kostolom Ružinow 2017 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 4,00 € 4 900,00 €
VK TAMI Bratislava Šport detí a mladeže vo VK TAMI BA Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času. 4,00 € 0,00 €
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku Podpora táborov a vybavenia pre voľnočasové aktivity v skatuskej organizácii Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 4,00 € 3 000,00 €
Ideálna mladežnicka aktivita Republikové koordinačné centrum Zážitková pedagogika Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií. 4,00 € 1 000,00 €