Bratislavská regionálna dotačná schéma / 2017

Zoznam projektov (1023)

Názov žiadateľa  Názov projektu  Oblasť podpory  Žiadaná suma  Schválená suma 
Klub stráže prírody Podpora rozvoja ekoturizmu v Bratislavskom regióne Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 9 000,00 € 0,00 €
Zsolt Király Dunaj v mobile. Podpora a rozvoj turistických, kultúrnych a športových hodnôt Dunajského regiónu. Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 9 000,00 € 0,00 €
Hot chilli lode, s.r.o. Krásy Bratislavy z vodnej hladiny Dunaja Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 20 000,00 € 0,00 €
Pekná RIVER SHOW Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 7 500,00 € 2 500,00 €
Občianske združenie Naše Zálesíčko Korzo Zálesie - Multifunkčné prístrešky pre oddych pri Malom Dunaji Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 7 900,00 € 4 000,00 €
eurorafting s.r.o. Rozšírenie informovanosti verejnosti a technického vybavenia za účelom zvýšenia kvality a bezpečnosti služieb pri zabezpečení vodnej turistiky na rieke Morava. Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 11 940,00 € 5 000,00 €
Akademický športový klub DUNAJ Zážitkové splavy po Dunaji z Hainburg an der Donau do Bratislavy pre domácich a zahraničných turistov Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 19 467,00 € 8 500,00 €
ATC RUDAVA Vodáci na Morave a ATC Rudava Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 16 100,00 € 9 000,00 €
TOUR4U, s.r.o. Pristávací mostík pre motorové člny v centre Bratislavy na Dunaji Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 19 960,00 € 10 000,00 €
Telocvičná jednota Sokol Gajary Prístavisko na rieke Morave Oblasť podory vodáckej turistiky a ekoturizmu 19 800,00 € 11 000,00 €
Združenie Abeland Cesta ku chlebu Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 17 820,00 € 9 000,00 €
Občianske združenie Dlhovekosť Zážitková a výuková zvieracia farma a náučná včelnica vo Vinosadoch Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 18 500,00 € 11 000,00 €
Renesančný Vinohradnícky Dom Chlieb a víno Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 19 000,00 € 13 300,00 €
Malacké pohľady Otvorený ateliér v Malackách Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 3 330,00 € 0,00 €
VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre VITIS AUREA MODRA 2017 Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 4 500,00 € 0,00 €
Židovské vzdelávacie centrum Chabad Mikva - dôležitý bod cestovného ruchu. Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 0,00 €
Mestské centrum kultúry Malacky Remeslá bližšie k vám Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 2 600,00 € 0,00 €
Authentic Slovakia s. r. o. Marketingová podpora produktov zážitkového turizmu v Bratislavskom regióne Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 6 238,00 € 0,00 €
SLOVAK FASHION COUNCIL MÓDNY TURIZMUS - BRATISLAVA FASHION MAP - rozvoj zážitkovej turistiky v BSK Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 0,00 €
Pernecký tvorivý kruh Brána do Karpát Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 9 800,00 € 0,00 €
Mária Hanusková keramický dvor Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 12 000,00 € 2 500,00 €
Modranská beseda Keramická krížová cesta a kaplnka sv. Urbana vo vinohradníckej krajine v Modre Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 7 615,00 € 6 000,00 €
Regionálna zložka Bratislavský kraj Slovenského zväzu včelárov Medová cesta Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 14 109,12 € 6 000,00 €
Zeppelin company s.r.o. Zážitkový turizmus bratislavského regiónu v centre Bratislavy Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 7 000,00 €
Twin City Live Prezentácia regionálnych produktov ako pozvánka do destinácií bratislavského kraja v kontexte výnimočného výročia 300 rokov od narodenia Márie Terézie Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 15 500,00 € 8 000,00 €
RIVA GROUP s. r. o. RIVA Bratislava - Prístav regionálnych chutí a vôní Oblasť podpory historického a kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 8 000,00 €
Academia Istropolitana Nova Geoportál Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur a jej okolie a cudzojazyčné mutácie Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 2 700,00 € 0,00 €
Mestské lesy v Bratislave Rekonštrukcia výletného areálu Červený kríž Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 19 999,00 € 0,00 €
Camino, o.z. Jakubska cesta - objavovanie zaujímavosti Bratislavského kraja Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 5 500,00 € 0,00 €
Galéria Nedbalka, n.o. Dáždniková ulica Oblasť podpory pešej a cyklistickej turistiky 10 000,00 € 0,00 €