Zoznam projektov za rok 2015 (234)

Názov žiadateľa Oblasť podpory Názov projektu Žiadaná suma Schválená suma
ANČA V. Podpora audiovizuálneho umenia Kino Fest Anča: Entity 7110.00 4 000,00 €
"Projekt Fórum" - občianske združenie IX. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít Stedoeurópske fórum 2015 18890.00 15 000,00 €
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru IV. Podpora divadla a tanca A4 - priestor súčasnej kultúry: jeseň 2015 20000.00 17 000,00 €
Academia Istropolitana Nova III. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií úprava infocentra vo Svätom Jure na galerijné účely 2500.00 2 000,00 €
Academia Istropolitana Nova IX. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít Scenár a dramaturgia festivalu Umenie a víno - Svetový Jur a ďalšie aktivity 2500.00 1 000,00 €
Adam Filus Production IV. Podpora divadla a tanca Boffonáda zázrakov 18000.00 0,00 €
Aeon, oz IV. Podpora divadla a tanca Naštudovanie divadelnej inscenácie Meno 12400.00 0,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. I. Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva Reštaurovanie nástenných malieb v dome Albrechtovcov 16396.00 15 000,00 €
ALEPH, s. r. o. VIII. Podpora hudobného umenia Vienna 1728 7500.00 5 000,00 €
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku VII. Podpora vizuálneho umenia Modrá škola 2015 1420.00 1 300,00 €
AMITY VIII. Podpora hudobného umenia World music from Slovakia 20000.00 7 000,00 €
An Occasional Worker / Príležitostný robotník, o. z. VI. Podpora literatúry Pracovná pamäť - publikácia 5100.00 4 000,00 €
Andrea Šestáková IV. Podpora divadla a tanca Kráľ tancuje (Le Roi Danse) 60000.00 0,00 €
ars_litera, oz VI. Podpora literatúry Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky! 3000.00 3 000,00 €
ART DESIGN PROJECT, o. z. VII. Podpora vizuálneho umenia Pod jedličkou III. 5000.00 0,00 €