Zoznam projektov za rok 2017 (1023)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
4ARTS - Združenie pre šírenie a rozvoj umenia Medzinárodná výstava Socha a Objekt XXII. Podpora vizuálneho umenia 18 000,00 € 0,00 €
9 múz ARTAUDIA.AUTOPSY. Podpora divadla a tanca 13 300,00 € 3 000,00 €
9 múz PROCHÁZKA. GENET. SLÚŽKY. Podpora divadla a tanca 17 450,00 € 3 000,00 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 - priestor súčasnej kultúry: ŠTRNÁSTY ROK Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 20 000,00 € 14 000,00 €
ABBY ART, s.r.o. Marián Varga 70 (70. rokov s Mariánom Vargom) Podpora hudobného umenia 19 000,00 € 12 000,00 €
Academia Istropolitana Nova 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 040,00 € 3 000,00 €
ACAPU, s.r.o. Transformácie obrazu Chatama Sofera Podpora vizuálneho umenia 14 800,00 € 0,00 €
AD UNA CORDA CESTY K SEBE, XVI. ročník benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami Podpora hudobného umenia 3 000,00 € 0,00 €
AD UNA CORDA Zborová fantázia Podpora hudobného umenia 2 800,00 € 1 000,00 €
Admiral Films, s.r.o. Odbočte vpravo / dokončenie vývoja Podpora audiovizuálneho umenia 10 500,00 € 0,00 €
Agentúra JAY production s.r.o. Letné shakespearovské slávnosti 2017 Podpora divadla a tanca 18 000,00 € 0,00 €
Agentúra RND, s.r.o. Besame mucho - nová premiéra Radošinského naivného divadla Podpora divadla a tanca 20 000,00 € 0,00 €
akad. mal. Andrej Smolák - GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK Výtvarné umenie Bratislavského kraja Podpora vizuálneho umenia 5 128,00 € 0,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. Sanácia vnútorných omietok v národnej kultúrnej pamiatke - Dome Albrechtovcov Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 20 000,00 € 8 000,00 €
ALEPH, s.r.o. Johann Nepomuk Hummel - Complete Piano Trios Podpora hudobného umenia 6 500,00 € 0,00 €