Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky - kostol sv. Mikuláša v Senci, III. etapa 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 6 177,00 €
Obec Doľany Rekonštrukcia Mestskej veže v Doľanoch - Národná kultúrna pamiatka 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 5 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok Dokončenie komplexnej obnovy NKP 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 14 000,00 € 5 000,00 €
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa - realizácia nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác havarijného stavu niektorých objektov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 5 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sološnica Reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 8 700,00 € 0,00 €
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre 2. etapa Obnova Súsošia Golgoty v Modre v havarijnom stave 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 14 900,00 € 5 000,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. Stavba oporného zábradlia a schodísk v exteriéri NKP - Domu Albrechtovcov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 7 700,00 € 0,00 €
Múzeum Petržalského opevnenia Bunker B-S 4 Lány - obnova fasády a strieľne s kanónom 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 6 950,00 € 0,00 €
Červenokamenské panstvo Revitalizácia židovského cintorína v Častej 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 11 650,00 € 5 000,00 €
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová Rekonštrukcia fasády dobovej ľudovej školy na Kráľovej z roku 1903 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 8 215,40 € 0,00 €
Rímskokatolícka cirkev-Farnosť Dunajská Lužná Reštaurovanie prvkov oltárnej architektúry kaplnky Svätého Martina v Dunajskej Lužnej 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 5 000,00 €
Slovenská výtvarná únia Multifunkčné pódium v Umeleckej záhrade (UMELKA, Dostojevského rad 2) 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 13 000,00 € 0,00 €
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove Rekonštrukcia ohradného múru v areáli kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 14 832,33 € 0,00 €
Rehoľa menších bratov - Františkánov Reštaurovanie kamenného portálu františkánskeho kláštora v Bratislave 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 6 615,00 € 0,00 €
Klub ochrany technických pamiatok Remorkér Šturec - renovácia okien 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 500,00 € 0,00 €
Občianske združenie BUNKRE Dokončenie výdrevy prístupového zákopu kaverny Kamzík 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Viedenská električka – pokračovanie obnovy historického vozňa 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 0,00 €
Národný Trust n.o. Obnova architektonických hodnôt Rómerovho domu 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 400,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava-Dúbravka Revitalizácia sochy vlny 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok Sanácia krovu a vlhkosti 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Dúbravčan Oprava Hornaskej studne 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Priatelia Rače 2. Fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 104,80 € 0,00 €
Modranská muzeálna spoločnosť Ľudový odev v Modre a v Kráľovej 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 900,00 € 3 500,00 €
Modranská beseda Slávnosť hliny - keramická Modra 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 4 500,00 €
Mesto Modra Hore Modrou maľovaná dlážka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dni majstrov ÚĽUV 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Magdalénka Kapela DFS Magdalénka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 2 500,00 €
IVÁNSKA 21 Študenti Školy dizajnu na Bratislava Design Week 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 455,00 € 1 700,00 €
DFS Lastovička Krojové vybavenie pre DFS Lastovička 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 287,70 € 3 000,00 €