Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Občianske združenie BUNKRE Dokončenie výdrevy prístupového zákopu kaverny Kamzík 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Viedenská električka – pokračovanie obnovy historického vozňa 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 15 000,00 € 0,00 €
Národný Trust n.o. Obnova architektonických hodnôt Rómerovho domu 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 400,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava-Dúbravka Revitalizácia sochy vlny 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok Sanácia krovu a vlhkosti 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Dúbravčan Oprava Hornaskej studne 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 000,00 € 0,00 €
Priatelia Rače 2. Fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 104,80 € 0,00 €
Modranská muzeálna spoločnosť Ľudový odev v Modre a v Kráľovej 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 900,00 € 3 500,00 €
Modranská beseda Slávnosť hliny - keramická Modra 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 4 500,00 €
Mesto Modra Hore Modrou maľovaná dlážka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dni majstrov ÚĽUV 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Magdalénka Kapela DFS Magdalénka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 2 500,00 €
IVÁNSKA 21 Študenti Školy dizajnu na Bratislava Design Week 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 455,00 € 1 700,00 €
DFS Lastovička Krojové vybavenie pre DFS Lastovička 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 287,70 € 3 000,00 €