Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Kultúrne centrum Modra Tanečný dom Modra 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
DRAGÚNI Cyklus Tanečný dom 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Schatmansdorf Častá Festival zabudnutých remesiel 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 3 000,00 €
European Media Centre 11. ročník Gypssy Fest - World Roma Festival 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
Občianske združenie Pour Art Zborník STUPAVA 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 1 500,00 €
Združenie Kobylka Choreografia, obnova a rozšírenie krojového vybavenia 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Enviropark Pomoravie n.o. Záhorácky folklórny festival "Enem pro nás a naše dzeci" 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 4 500,00 €
Židovská náboženská obec Chanuka 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 950,00 € 1 000,00 €
PRO TECHNIK STU 65. rokov VUS TECHNIk STU 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Folklórne združenie Karpaty FOLKFEST 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Vlastnými silami 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 300,00 € 1 000,00 €
Katarína Hudáková ArtAttack - séria streetart výstav 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 730,00 € 3 000,00 €
Peter Štefaňák Folklórny program k výročiu vzniku ČSR 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Folklórne štúdio Devín Obnova a doplnenie depozitáru Folklórneho súboru Devín 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 705,00 € 0,00 €
Hájenka Cirkus Hájenka už 30 rokov 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 110,00 € 2 000,00 €
Folklórne združenie Karpaty Galaprogram folklórneho súboru KARPATY k 20.výročiu založenia 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 2 500,00 €
Záhorácky folklór Hudobný nosič FSk Lanšper 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 900,00 € 2 000,00 €
Folklórne štúdio Devín Obohatenie programového repertoáru FS Devín 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 482,00 € 2 500,00 €
Obec Veľké Leváre Habánsky hodový jarmok 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 700,00 € 0,00 €
Obec Plavecké Podhradie Historické a farmárske trhy pod hradom 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 0,00 €
FolkEkonóm Obnova krojových súčiastok a rekvizít 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Supertrieda Festival detskej autorskej tvorby INTEGRÁCIA SUPERTRIEDA. 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 900,00 € 2 000,00 €
Obec Limbach Limbašský kroj 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 2 500,00 €
Záhorácky folklór Folklórna prehliadka "Flórova notečka" 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 1 500,00 € 0,00 €
Kultúrne zariadenia Petržalky Folklórne zrkadlenie 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Spevácky zbor CREDO GALA KONCERT A OSLAVA 50. VÝROČIA ZBORU CREDO 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 950,00 € 0,00 €
Mesto Stupava Kultúra v Stupave 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 860,00 € 2 000,00 €
NepocujuceDieta.sk Podujatia: Počúvaj svet novými zmyslami - pri príležitosti Medzinárodného dňa sluchu - 3.3.2018 a k Medzinárodnému týždňu nepočujúcich -september 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 4 000,00 €
Mesto Svätý Jur Svätojurské hody 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 6 000,00 € 0,00 €