Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Slovenský stolnotenisový zväz Svetový pohár mládeže v stolnom tenise - príprava a organizácia 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 4 000,00 €
Slovenský zväz cyklistiky Visegrad 4 Bicycle Race-GP Slovakia 2018-04-19 00:00:00 8 500,00 € 2 500,00 €
Slovenský zväz florbalu Florbal pre deti 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 8 000,00 €
Slovenský Zväz Karate Karate, jeho cesta na Olympíjske hry 2020 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 6 500,00 €
Slovenský zväz malého futbalu Visegrad Cup 2018 - medzinárodný turnaj 4 krajín 2018-04-19 00:00:00 10 900,00 € 1 200,00 €
SPARTANS CLUB BRATISLAVA MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE TRÉNINGOVÝCH PROCESOV PRE DETI A MLÁDEŽ 2018-04-19 00:00:00 13 095,00 € 1 000,00 €
SPORT RETRO, s.r.o. Retro RUN 2018 2018-04-19 00:00:00 5 000,00 € 700,00 €
Sportimus s.r.o. ŠINTER liga 2018-04-19 00:00:00 5 000,00 € 1 000,00 €
SportMind HDTS, s.r.o. Podpora mentálnej prípravy reprezentácie mládeže SR v hokeji 2018-04-19 00:00:00 19 700,00 € 0,00 €
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Podpora pohybových aktivít obyvateľov Bratislavy a BSK formou organizovania športových podujatí 2018-04-19 00:00:00 18 000,00 € 3 500,00 €
squat, o.z. Bratislava, športujúce mesto 2018 2018-04-19 00:00:00 19 600,00 € 1 000,00 €
Stolnotenisový klub Blatné Stolný tenis v Blatnom 2018-04-19 00:00:00 10 000,00 € 0,00 €
Stolnotenisový oddiel Svätý Jur Organizovanie športových podujatí a výchova detí v stolnom tenise 2018-04-19 00:00:00 1 584,00 € 700,00 €
Stolnotesisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok Stolný tenis v Bratislavskom kraji 2018-04-19 00:00:00 17 000,00 € 5 000,00 €
SWIM Klub Senec Výber talentovanej mládeže z plaveckého výcviku škol v meste Senec a jeho okolí do plaveckého klubu 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 5 000,00 €
Šedý medveď, občianske združenie Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MôŽE BYŤ 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 0,00 €
ŠK DIANELLO Projekt Dianello - Canisterapia 2018-04-19 00:00:00 8 700,00 € 700,00 €
ŠK GaFuGa Májový turnaj Senec, zahraničný zájazd 2018-04-19 00:00:00 3 000,00 € 0,00 €
ŠK JUVENTA Bratislava Súťažné aktivity detí a mládeže 2018-04-19 00:00:00 16 000,00 € 1 500,00 €
ŠK Motorkár Petržalka Mladý Bratislavčan reprezentuje v Európe! 2018-04-19 00:00:00 6 000,00 € 600,00 €
ŠK pre Radosť - organizačná zložka Bratislava Podujatia Cross Country Baba-Kamzík a Dračí kros 2018-04-19 00:00:00 6 050,00 € 1 000,00 €
ŠK Sandberg, o.z. Materiálno-technické zabezpečenie klubu orientačného behu na športové podujatia organizované ŠK Sandberg na rok 2018 2018-04-19 00:00:00 5 400,00 € 1 500,00 €
ŠK Slovan Bratislava, šachový klub ŠK Slovan Bratislava, šachový klub - činnosť 2018-04-19 00:00:00 3 550,00 € 2 000,00 €
Školský florbalový klub BOGDAU STUPAVA Medzinárodný mládežnícky florbalový turnaj Stupava florbal cup a športová činnosť školského florbalového klubu Bogdau Stupava na ZŠ v Stupave 2018-04-19 00:00:00 10 000,00 € 1 800,00 €
Školský športový klub GAB Senec Podpora treningového procesu a materiálneho vybavenia basketbalového klubu 2018-04-19 00:00:00 6 750,00 € 1 500,00 €
Školský športový klub B.S.C. Bratislava Petržalská basketbalová mini liga 2018-04-19 00:00:00 14 490,00 € 0,00 €
Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24 Volejbal - šport na celý život - zdravie fyzické aj mentálne 2018-04-19 00:00:00 18 250,00 € 5 000,00 €
Školský športový klub VIVUS (ŠŠK VIVUS) Podpora volejbalu dievčat v MČ Petržalka Bratislava 2018-04-19 00:00:00 11 200,00 € 2 200,00 €
Šport centrum Bratislava Športové a pohybové aktivity pre deti a mládež v roku 2018 2018-04-19 00:00:00 12 000,00 € 3 500,00 €
Športová škola Galaktikos Popularizácia florbalu v mestských častiach Bratislava – Dúbravka, Devínska Nová Ves a Devín. 2018-04-19 00:00:00 9 900,00 € 2 000,00 €