Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
VK TAMI Bratislava Volejbal dievčat a chlapcov vo VK TAMI Bratislava 2018-04-19 00:00:00 2 000,00 € 1 200,00 €
Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o.z. Podpora a športová príprava mladých vodáckych nádejí 2018-04-19 00:00:00 16 500,00 € 5 000,00 €
VOLEJBAL KOŠICKÁ Séria beachvolejbalových turnajov Summer 2018. 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 5 500,00 €
Volejbalový klub polície Bratislava Volejbal chlapcov v Bratislave 2018-04-19 00:00:00 12 000,00 € 800,00 €
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava Športová príprava talentovanej mládeže vo volejbale 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 4 000,00 €
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z. Rozvoj florbalu detí a mládeže v Bratislavskom regióne zabezpečením kvalitných tréningových a zápasových podmienok 2018-04-19 00:00:00 17 200,00 € 5 000,00 €
Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava Rozvoj telesných a duševných schopností mládeže 2018-04-19 00:00:00 10 000,00 € 5 000,00 €
WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z. Organizácia Medzinárodného turnaja detí, nákup športových potrieb a športového oblečenia pre potreby združenia 2018-04-19 00:00:00 6 344,00 € 2 000,00 €
Základná škola Bieloruská Minihandballmánia 2018-04-19 00:00:00 5 964,00 € 2 900,00 €
Základná škola Biskupická Športujme pre radosť 2018-04-19 00:00:00 16 650,00 € 0,00 €
Základná škola Mlynská Základný a zdokonaľovací výcvik plávania pre žiakov prvého stupňa počas celého školského roku 2018/2019 namiesto tretej hodiny telesnej výchovy. 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 0,00 €
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského Hubenka športuje 2018-04-19 00:00:00 6 606,00 € 700,00 €
Základná škola s materskou školou, 900 85 Vištuk č.44 Športom ku zdraviu 2018-04-19 00:00:00 7 370,00 € 1 000,00 €
Západoslovenská záchranná služba-DHZ Senec Športové potápanie 2018-04-19 00:00:00 16 500,00 € 1 500,00 €
Zarlen s.r.o. Tvrďák - Zážitkové športové podujatie na podporu zdravia, a osobných kvalít 2018-04-19 00:00:00 14 940,00 € 1 000,00 €
Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán Memoriál Vladimíra Gálisa - Preteky v rýchlostnej kanoistike 2018-04-19 00:00:00 9 000,00 € 1 200,00 €
Zväz potápačov Slovenska Športové podujatia ZPS pre podporu športu mládeže na rok 2018 2018-04-19 00:00:00 20 000,00 € 2 300,00 €
AD HOC Malacky Revitalizácia sociálnych zariadení v športovej hale Malina Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 7 971,00 € 1 300,00 €
Baseballový klub Apollo Bratislava BestField Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 16 330,72 € 1 000,00 €
Beachvolleyball club Bratislava Revitalizácia športového areálu s cieľom vybudovanie Centra plážových športov Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 20 000,00 € 8 000,00 €
Dúbravčan Hravo, zdravo Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 1 455,00 € 700,00 €
FC Rohožník Rekonštrukcia tréningového ihriska a závlahového systému určeného pre mládež Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 20 000,00 € 6 000,00 €
Fit4life s.r.o. Skvalitnenie tréningového procesu pre športovcov Fitness Tryskáč Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 13 300,00 € 0,00 €
Futbalový klub Vajnory Unimobunky FK Vajnory Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 20 000,00 € 4 000,00 €
Gymnastické centrum o.z. Zriadenie novej gymnasticko - rehabilitačnej telocvični Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 72 800,00 € 7 000,00 €
KAMOSI Prvý workoutový športový areál pre modranských žiakov Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 19 863,68 € 0,00 €
Kanoistický klub Karlova Ves Zabezpečenie areálu pred pádom starých konároch vysokých topoľov. Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 2 550,00 € 500,00 €
Karloveský športový klub Obnova športoviska na Veternicovej 20 Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 8 000,00 € 1 500,00 €
KASPIAN Aj prekážky dokážu spájať 2018 Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 5 000,00 € 1 900,00 €
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady Rekonštrukcia budovy KRKV po povodni Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 15 530,60 € 2 000,00 €