Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Základná škola Pavla Marcelyho Aj ty si u nás šplhni. Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 8 000,00 € 0,00 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06, Bratislava Výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola és Óvoda na podporu diverzifikácie a rozvoja športu Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 19 998,10 € 3 800,00 €
ZRPŠ Pri kríži Rekonštrukcia zázemia školských telocviční Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 10 000,00 € 1 200,00 €