Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Rodinné centrum - Obláčik 3. ročník Lamačského fotomaratónu 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 000,00 € 0,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves Festival slovenskej národnej piesne 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Obec Igram Igramské obyčaje 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 700,00 € 0,00 €
Dychová hudba Záhorienka NÁVRAT KU KOREŇOM... 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Pernecký tvorivý kruh Rok na dedine II. 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
OZ ProCul Spoznaj svoj kraj - Oživme folklór v Bratislavskom kraji 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 080,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice Tradície a remeslá 2018 - Súťaž vo varení guláša 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 000,00 € 0,00 €
Materska škola, Jána Kollára 896 Záhorácky štvorlístok 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 630,00 € 0,00 €
Dobrovoľný požiarny zbor Záhorská Ves Vydanie pamätnej knihy k 130. výročiu činnosti DHZ v obci Záhorská Ves 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 800,00 € 0,00 €
Inspiro Ivanka pri Dunaji Malými krôčkami ku kultúre - predškolská výchova detí v Inspiro, kultúra na dosah pre rodičov detí MŠ a ZŠ - KONTINUITA pre rok 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 200,00 € 0,00 €
Vox Juventae Podpora ochrany a prezentácia kultúrnych hodnôt BSK na Korkep.sk v roku 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava-Dúbravka Rezbárske sympózium - tvorba betlehemu v životnej veľkosti 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 800,00 € 0,00 €
Občianske združenie Literárny klub Rača Interaktívne rozprávky v prírode 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 0,00 €
Obec Blatné Šarfická izba 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Bagar Tancuje a spieva celý kraj 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Medialand s.r.o. Vymaľuj sa 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 9 500,00 € 0,00 €
Obec Plavecký Mikuláš Plavecký Mikuláš vo fotografii 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
DOBRÁ DEDINA BLATNÉ Šarfické leto 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Občianské združenie Zohorské ozveny Počujte naše tradície 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán 8. ročník Festivalu európskeho priateľstva 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Dúbravčan Dúbravské hody 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 0,00 €
Marko production s.r.o. Pivobrana Beer Fest 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
BEMBA s.r.o. Zdravý jarmok 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 14 400,00 € 0,00 €
Ing. Zuzana Menczerová Slovanské pohanské tance a rituály 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 158,00 € 0,00 €
Dúbravčan Stretni svoju YouTube STAR 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Židovská náboženská obec Komunitný časopis Kehila 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 5 000,00 € 1 700,00 €
Múzeum mesta Bratislavy Na čo nám je múzeum? 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 5 000,00 € 2 100,00 €
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah Dokumentácia židovských cintorínov v okrese Senec a Pezinok 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 5 000,00 € 2 500,00 €
MUSEUM VINORUM Vydanie regionálneho časopisu Historika 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 3 600,00 € 1 400,00 €
Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dejiny evanjelikov a. v. na území Bratislavskej stolice 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 4 931,60 € 1 400,00 €