Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Divadlo FÍ Reprízy projektov Divadla FÍ 4 - Podpora divadla a tanca 6 450,00 € 0,00 €
TICHO a spol. Ireneusz Iredyński - Tretí prsník 4 - Podpora divadla a tanca 8 000,00 € 0,00 €
RESERVA o.z. tanečné predstavenie NIVÓ STABL 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Vladimír Zetek -Divadelná agentúra Žihadlo BÁBKOVÉ ŽIHADLENIE´ III. 4 - Podpora divadla a tanca 8 700,00 € 4 000,00 €
Divadelný ústav Festival inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2018 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 4 000,00 €
Prvý plán Vegánska apokalypsa 4 - Podpora divadla a tanca 8 150,00 € 0,00 €
NOMANTINELS Drama Queer 2018 4 - Podpora divadla a tanca 4 000,00 € 2 000,00 €
Asociácia súčasného tanca KONIEC - autorská tanečno-divadelná inscenácia 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Malacké pohľady Predstavenie Naša pani firštka 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER Funny PARÁDA 4 - Podpora divadla a tanca 2 200,00 € 0,00 €
Príchod Godota o.z. Bohovanie reprízy 4 - Podpora divadla a tanca 6 925,00 € 0,00 €
Zuzana Golianová - bARSdobrýchýr Divadelné predstavenie Emmy Dante La Scortecata (Zodratá z kože) v rámci Festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj 4 - Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 0,00 €
KOLLEKTIV, s.r.o. PAMIATKAR - prvé uvedenie pôvodnej hry so spevmi a tancami 4 - Podpora divadla a tanca 9 940,00 € 0,00 €
KOLLEKTIV, s.r.o. Prípad B - prvé uvedenie pôvodnej investigatívnej hry - autorská príprava 4 - Podpora divadla a tanca 6 400,00 € 0,00 €
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto Staromestský česko-slovenský divadelný festival 4 - Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 0,00 €
občianske združenie Nový Priestor-Medzinárodné centrum pre vzdelávanie,výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla TESTLAUF/Anna Konjetzky 4 - Podpora divadla a tanca 9 740,00 € 0,00 €
Divadlo komédie KLIMAKTÉRIUM 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Bagar Pocta Andrejovi Bagarovi 4 - Podpora divadla a tanca 6 000,00 € 0,00 €
občianske združenie Nový Priestor-Medzinárodné centrum pre vzdelávanie,výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla REPRÍZY 2018 4 - Podpora divadla a tanca 8 950,00 € 0,00 €
Asociácia CORPUS Reprízy Otvorená opera - Il signor Bruschino 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
bees-R Simulácia potenciálnych scenárov plynúcich v kaskádach pod mestom, predstavenia bees-R v Bratislave 4 - Podpora divadla a tanca 8 000,00 € 0,00 €
Divadlo komédie TUČNIAKY 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Hafla o.z. Deň arabskej kultúry 4 - Podpora divadla a tanca 2 150,00 € 0,00 €
Agentúra RND, s.r.o. Malý veľký muž - nová premiéra Radošinského naivného divadla 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Senzóna Mesačná Ovečka 4 - Podpora divadla a tanca 3 635,00 € 0,00 €
GAFFA oz Nové sady/ New orchards 4 - Podpora divadla a tanca 7 850,00 € 0,00 €
Združenie priateľov bábkového divadla a filmu bábkové predstavenie Ja som Inna 4 - Podpora divadla a tanca 3 560,00 € 0,00 €
o.z. Dram art štúdio Biele divadlo - priestor pre umenie 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 2 000,00 €
Uhol_92 o.z. Folklore not war 4 - Podpora divadla a tanca 6 400,00 € 0,00 €
Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER LiLi a kvietok 4 - Podpora divadla a tanca 2 300,00 € 0,00 €