Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Divadlo Malá scéna STU REPRÍZY 2018 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER Zachránte Willyho 4 - Podpora divadla a tanca 3 400,00 € 0,00 €
Red Cat Cabaret s.r.o. Žena SK 4 - Podpora divadla a tanca 9 400,00 € 0,00 €
Divadlo Kaplnka Divadlo Lab pre návštevníkov so špecifickými potrebami 4 - Podpora divadla a tanca 6 600,00 € 0,00 €
Tanečné divadlo Bralen Nový deň na obzore 4 - Podpora divadla a tanca 5 450,00 € 0,00 €
Asociácia CORPUS Otvorená opera - Hodvábny rebrík 4 - Podpora divadla a tanca 7 000,00 € 0,00 €
Bratislavsky gasparko OZ Puppets Festival 2018 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Prvý plán Staraj sa 4 - Podpora divadla a tanca 7 610,00 € 0,00 €
Slovenské Divadlo Tanca,s.r.o. STROM 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Divadlo Malá scéna STU ŠTÚDIO DIVADLA POHYBU (ŠDP) 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
ARTEATRO Uvedenie premiéry diela Christophera Duranga: Vaňa a Soňa a Máša a Spajk v Divadle Arteatro 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Byť v pohybe / B in Motion Partnerská interakcia v súčasnom tanci 4 - Podpora divadla a tanca 4 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Boris (Teatro Colorato) Pevné body (divadelná hra o vzniku Brailleovho písma) 4 - Podpora divadla a tanca 5 900,00 € 0,00 €
PaTÁLIA Malý Dunaj, priatelia neprofesionálneho divadla Tomášovská Thália 2018 4 - Podpora divadla a tanca 7 137,00 € 0,00 €
per. ART (permanentne autorsky realizovaná tvorba) Annie Baker - Trhák (divadelná hra) 4 - Podpora divadla a tanca 8 500,00 € 0,00 €
Agentúra JAY production s.r.o. Letné shakespearovské slávnosti 2018 4 - Podpora divadla a tanca 9 900,00 € 0,00 €
Divadlo pod kostolom Milan Sládek - Jubileum 4 - Podpora divadla a tanca 5 500,00 € 0,00 €
Materska škola, Jána Kollára 896 Rozprávkovo 4 - Podpora divadla a tanca 2 700,00 € 0,00 €
Vertigos, o.z. Teatrum Chymeros 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Nezávislý útvar divadelnej energie - občianske združenie Autenticky, autorsky, reprízy NUDE 4 - Podpora divadla a tanca 5 840,00 € 0,00 €
Júlia Kozáková Dramatický medzipriestor 4 - Podpora divadla a tanca 3 980,00 € 0,00 €
D.I.V.Ateliér Dramatizácie poviedok Pištu Vandala - interaktívne bábkové divadlo 4 - Podpora divadla a tanca 5 700,00 € 0,00 €
Divadlo Kaplnka Druhá kariéra tanečných umelcov 4 - Podpora divadla a tanca 8 500,00 € 0,00 €
Desant s.r.o Hviezda bez mena (divadelná hra) 4 - Podpora divadla a tanca 9 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Boris (Teatro Colorato) Oživená divadelná Synagóga 4 - Podpora divadla a tanca 4 950,00 € 0,00 €
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Tvorba divadelného predstavenia „HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV“ 4 - Podpora divadla a tanca 9 900,00 € 0,00 €
Občianske združenie UMENIE PRE VŠETKÝCH With Joy 4 - Podpora divadla a tanca 5 060,00 € 0,00 €
občianske združenie tanec Chorea Gala 2018 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra Piki Plechová Mína 4 - Podpora divadla a tanca 8 000,00 € 0,00 €
Hafla o.z. Pressburg Dance Fest 4 - Podpora divadla a tanca 9 200,00 € 0,00 €