Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
"Projekt Fórum" - občianske združenie Stredoeurópske fórum 0008 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 14 925,00 € 9 000,00 €
"Projekt Fórum" - občianske združenie Kalinovská knižnica 3 - Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 5 000,00 € 1 200,00 €
"Ranč Dušana Deáka" Mami, tati poď sa hrať 2018-04-19 00:00:00 18 500,00 € 0,00 €
"Spievajúci dôchodci - Záhoria" "SPIDUCH-Z" Nové okná a dvere pre múzeum Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 12 800,00 € 12 800,00 €
1. Slovenský Laser - Tagový športový klub Obnova športového náčinia 2018-04-19 00:00:00 19 960,37 € 0,00 €
4ARTS - Združenie pre šírenie a rozvoj umenia Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie 7 - Podpora vizuálneho umenia 10 000,00 € 0,00 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 - priestor súčasnej kultúry: PÄTNÁSTY ROK 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 15 000,00 € 12 000,00 €
ABBY ART, s.r.o. 75 rokov v plnom nasadení - koncert pre Petra Lipu 8 - Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 4 000,00 €
Academia Istropolitana Nova Vydanie knihy Šúrsky drak- svätojurské povesti a zlovesti 6 - Podpora literatúry 3 600,00 € 2 600,00 €
Academia Istropolitana Nova Škola tradičných stavebných remesiel 2018 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 5 500,00 € 3 000,00 €
Academy 4 you Športovkovo denné tábory a kurzy korčuľovania pre deti a mládež 2018-04-19 00:00:00 12 200,00 € 0,00 €
ACTION LAND, s.r.o. Otvorenie sezóny 2018 Action Park Čunovo 2018-04-19 00:00:00 18 370,00 € 0,00 €
AD HOC Malacky Revitalizácia sociálnych zariadení v športovej hale Malina Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba 7 971,00 € 1 300,00 €
AD UNA CORDA Musica Pasqua III 8 - Podpora hudobného umenia 5 000,00 € 2 000,00 €
AGENTÚRA ABA s.r.o. Duch historického organa (v Bratislavskom regióne) 8 - Podpora hudobného umenia 7 300,00 € 0,00 €
AGENTÚRA ABA s.r.o. Literárno – hudobné večery a salóny vo V klube 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 14 900,00 € 0,00 €
Agentúra JAY production s.r.o. Letné shakespearovské slávnosti 2018 4 - Podpora divadla a tanca 9 900,00 € 0,00 €
Agentúra RND, s.r.o. Namydlený blesk - katalóg diel akademického maliara Svetozára Mydla (1948 - 2014) 7 - Podpora vizuálneho umenia 10 000,00 € 0,00 €
Agentúra RND, s.r.o. Malý veľký muž - nová premiéra Radošinského naivného divadla 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
AIESEC Bratislava Educate Slovakia 2018 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 3 970,00 € 1 000,00 €
AIESEC Comenius University Educate Slovakia 2018 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 4 840,00 € 0,00 €
akad. mal. František Kudláč "ART 4" Veda v kaviarni 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 2 000,00 € 0,00 €
Akadémia ene s. r. o. Týždeň španielskej kultúry 8 - Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 0,00 €
Akademický športový klub DUNAJ Splavy v okolí Bratislavy Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 17 199,00 € 7 500,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. Stavba oporného zábradlia a schodísk v exteriéri NKP - Domu Albrechtovcov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 7 700,00 € 0,00 €
Aleš Vojtášek Urban Jungle 7 - Podpora vizuálneho umenia 9 700,00 € 0,00 €
Alexandra Barth Temporary Parapet - výstavný program na rok 2018 7 - Podpora vizuálneho umenia 7 340,00 € 0,00 €
Amatérsky hokej o.z. Československý hokejová pohár amatérov 2018 2018-04-19 00:00:00 7 000,00 € 1 300,00 €
Amavet klub 946 Apponyiho zátoka Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 15 941,87 € 8 000,00 €
Amen Savore – My všetci Kmeťoband Challenge 8 - Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 0,00 €