Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Martin Lettrich,akademický sochár : J.N. Hummel v Senci 7 - Podpora vizuálneho umenia 4 500,00 € 0,00 €
Občianske združenie SkJazz "Jazzovinky" 8 - Podpora hudobného umenia 8 000,00 € 0,00 €
Spoločenstvo Ladislava Hanusa "Madony" 7 - Podpora vizuálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Jaskyniari Plavecké Podhradie "Plavecký kras - stála expozícia" (III.etapa) Podpora pešej a cyklistickej turistiky 7 930,00 € 5 000,00 €
Občianske združenie Jeden23223 “4 ročník tanečnej súťaže Grand Gala 2018“ 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Soyart “PechaKucha Night Bratislava 2018 Volume – 40 - 42” 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 5 415,00 € 2 000,00 €
Klub priateľov Kunsthalle „ART LIST“ bilingválna databáza slovenského vizuálneho umenia 7 - Podpora vizuálneho umenia 10 000,00 € 3 500,00 €
Il Cuore Barocco „Erwünschtes Freudenlicht“ - Turíce s Bachom 8 - Podpora hudobného umenia 2 150,00 € 0,00 €
Tomášovskí vodníci A féli vízimanók „Nie len po prúde“ 2018-04-19 00:00:00 19 512,00 € 0,00 €
Hilaris „Serenády pre radosť - vášeň pre hudbu“ (3.ročník) 8 - Podpora hudobného umenia 3 200,00 € 2 000,00 €
Pavol Šiška - Všeobecné technológie General Technologies „Tasting Point” vo Svätojurskej vinici: zveľadenie, zlepšenie a vytvorenie nových produktov a atraktivít k domčeku na strome Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 16 853,00 € 0,00 €
ATC RUDAVA „Vodácke prístavisko v ATC Rudava“ Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 000,00 € 0,00 €
Andrea Juneková (Not) Alone 7 - Podpora vizuálneho umenia 5 870,00 € 0,00 €
Nadácia Milana Šimečku [fjúžn] 13 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 11 500,00 € 5 000,00 €
Nadácia Cvernovka 1.MÁJ - Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 000,00 € 5 000,00 €
Dolné Záhorie 1.ročník detskej MTB cyklo cross-country Záhoria - O pohár Dolného Záhoria 2018-04-19 00:00:00 6 500,00 € 1 500,00 €
Ateliér.EM 10.SEM Medzinárodné sochárské sympózium Hommage a Erna Masarovičová 7 - Podpora vizuálneho umenia 5 200,00 € 0,00 €
European Media Centre 11. ročník Gypssy Fest - World Roma Festival 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
TRADITION 15th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava 2018 (festival židovskej kultúry) 8 - Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 3 000,00 €
Človek v ohrození n.o. 19. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 5 - Podpora audiovizuálneho umenia 9 550,00 € 6 000,00 €
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie 1993 - pracovný názov 4 - Podpora divadla a tanca 6 500,00 € 5 000,00 €
Telocvičná jednota Sokol Gajary 2. Etapa dobudovanie prístaviska a oddychovej zóny Podpora pešej a cyklistickej turistiky 12 000,00 € 8 000,00 €
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre 2. etapa Obnova Súsošia Golgoty v Modre v havarijnom stave 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 14 900,00 € 5 000,00 €
Priatelia Rače 2. Fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 5 104,80 € 0,00 €
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
OZ FOTOFO 28. ročník mesiaca fotografie 7 - Podpora vizuálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Rodinné centrum - Obláčik 3. ročník Lamačského fotomaratónu 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 000,00 € 0,00 €
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 34.SK – internetový časopis o súčasnom umení, kultúre, kreativite a nových médiách 9 - Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 10 000,00 € 2 000,00 €
Mestská časť Bratislava - Vajnory 3x3 basketbal Vajnory 2018-04-19 00:00:00 16 416,00 € 0,00 €
Marián Lejava 3Δ (3 STAN) PROJECT 8 - Podpora hudobného umenia 8 450,00 € 3 000,00 €