Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Benefičné podujatie Úsmev ako dar 4 - Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 0,00 €
Súkromná základná umelecká škola Pri Prešporku na Dunaji, štúdiová nahrávka 8 - Podpora hudobného umenia 6 600,00 € 0,00 €
Art Gallery O perníkovej chalúpke 4 - Podpora divadla a tanca 7 000,00 € 0,00 €
Daniel Salontay Ten, čo rozpráva s hviezdami – hudobná pocta M.R. Štefánikovi, tvorba hudby a nahrávka CD 8 - Podpora hudobného umenia 8 900,00 € 0,00 €
Klub pozemného hokeja Rača - Bratislava Krúžky pozemného hokeja pri základných školách Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 5 500,00 € 0,00 €
SHARMANT s.r.o. BODY ART SHOW 2018 - Cestovanie časom 4 - Podpora divadla a tanca 5 000,00 € 0,00 €
Dr.Horak spol. s r.o. CD Mucha Quartet - Ľudové motívy v tvorbe slovenských skladateľov 8 - Podpora hudobného umenia 5 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Korunovačná Bratislava Detská korunovácia Márie Terézie 4 - Podpora divadla a tanca 7 000,00 € 0,00 €
Klub priateľov violy CD s tvorbou skladateľky Rebeccy Clarke 8 - Podpora hudobného umenia 2 000,00 € 0,00 €
Krasokorčuliarsky športový klub SLOVAN Bratislava 60.ročník Veľkej ceny Bratislava 2018 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 20 000,00 € 0,00 €
Fimas, s.r.o. VEĽTRH TANCA 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
LP Studio s.r.o. Colours of solitude 8 - Podpora hudobného umenia 9 300,00 € 0,00 €
Materská škola Linzbothova 18, 82106 Bratislava Múdrosť v knihách Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 9 000,00 € 0,00 €
Európa pre nás DOBROHOSPODÁRSKÝ TEŠ 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
Súkromná základná umelecká škola Jedna druhej riekla, ilustrovaný spevník a AV nahrávka 8 - Podpora hudobného umenia 7 500,00 € 0,00 €
Materské centrum Hojdana - Ružinov Pestrý rok 2018 v Hojdane Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 18 200,00 € 0,00 €
Vladimír Zetek -Divadelná agentúra Žihadlo MEDVEDE NA ĽADE 4 - Podpora divadla a tanca 9 000,00 € 0,00 €
Harmonia Seraphica Opera na nádvorí - W.A.Mozart: Bastien a Bastienka 8 - Podpora hudobného umenia 2 000,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ÚLET - Letný tábor v Dúbravke Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 2 000,00 € 0,00 €
Rudolf Geri - GEDUR MUSICAL PRODUCTION Hudobná komédia Muž na zjedenie 4 - Podpora divadla a tanca 10 000,00 € 0,00 €
TARIŠKA s.r.o. Radovan Tariška - Radio Band 8 - Podpora hudobného umenia 9 780,00 € 0,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sološnica Reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 8 700,00 € 0,00 €
Občianske združenie Pour Art Nákup techniky pre potreby komorného divadla 4 - Podpora divadla a tanca 2 869,33 € 0,00 €
Čerstvé Ovocie, n.o. JUST PLAYIN’ 8 - Podpora hudobného umenia 4 800,00 € 0,00 €
METODKA Študentský priestor na Gymnáziu Metodova Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 10 000,00 € 0,00 €
SLÁVIK SLOVENSKA MLADÁ KLASIKA - koncert k 110. výročiu narodenia skladateľa Eugena Suchoňa 8 - Podpora hudobného umenia 5 200,00 € 0,00 €
MG CC Slovakia Návrat k technickým zručnostiam - Leto s kabrioletom Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií ( okrem športových aktivít) 5 500,00 € 0,00 €
Bratislavská sokolksá župa T.G. Masaryka SPOLU spoločná telocvičná zletová skladba žien a mužov 2018-04-19 00:00:00 6 000,00 € 0,00 €
ALBRECHT FORUM, o.z. Stavba oporného zábradlia a schodísk v exteriéri NKP - Domu Albrechtovcov 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 7 700,00 € 0,00 €
Dr.Horak spol. s r.o. Pavol Hammel a Prúdy : GALA koncert 8 - Podpora hudobného umenia 10 000,00 € 0,00 €