Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Obec Plavecký Mikuláš Modernizácia infraštruktúry priestoru kultúrneho domu 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 10 000,00 €
Obecný úrad Malinovo Modernizácia infraštruktúry kultúrneho domu 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 14 943,00 € 5 000,00 €
Obec Jablonové Rekonštrukcia pódiovej techniky v kultúrnom dome Jablonové 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 12 000,00 € 0,00 €
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. Modernizácia infraštruktúry kultúrno-osvetového centra Dom kultúry Vajnory 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Obec Nová Dedinka Rozvíjajme kultúrne dedičstvo našej obce. 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 7 885,00 € 0,00 €
Cultus Ružinov a.s. Revitalizácia SD Nivy- Veľká sála 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 12 000,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava-Dúbravka Modernizácia osvetlenia Domu kultúry Dúbravka 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 9 000,00 € 0,00 €
Obec Bernolákovo oprava interiérov kultúrneho domu v Bernolákove 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Mesto Senec Zriadenie Hasičsko - technického múzea v Meste Senec, etapa II 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Obec Záhorská Ves Obnova a kultúrneho centra v obci Záhorská Ves 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Obec Šenkvice Technické zabezpečenie Kultúrneho a informačného strediska v Šenkviciach 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Cultus Ružinov a.s. Technické vybavenie spoločenských domov 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Obec Studienka Podpora predaja remeselných výrobkov a šírenie kultúry v obci Studienka 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 15 000,00 € 0,00 €
Modranská muzeálna spoločnosť Ľudový odev v Modre a v Kráľovej 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 900,00 € 3 500,00 €
Modranská beseda Slávnosť hliny - keramická Modra 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 4 500,00 €
Mesto Modra Hore Modrou maľovaná dlážka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dni majstrov ÚĽUV 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Magdalénka Kapela DFS Magdalénka 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 500,00 € 2 500,00 €
IVÁNSKA 21 Študenti Školy dizajnu na Bratislava Design Week 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 455,00 € 1 700,00 €
DFS Lastovička Krojové vybavenie pre DFS Lastovička 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 287,70 € 3 000,00 €
Kultúrne centrum Modra Tanečný dom Modra 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
DRAGÚNI Cyklus Tanečný dom 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Schatmansdorf Častá Festival zabudnutých remesiel 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 3 000,00 €
European Media Centre 11. ročník Gypssy Fest - World Roma Festival 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
Občianske združenie Pour Art Zborník STUPAVA 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 1 500,00 €
Združenie Kobylka Choreografia, obnova a rozšírenie krojového vybavenia 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Enviropark Pomoravie n.o. Záhorácky folklórny festival "Enem pro nás a naše dzeci" 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 4 500,00 €
Židovská náboženská obec Chanuka 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 950,00 € 1 000,00 €
PRO TECHNIK STU 65. rokov VUS TECHNIk STU 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 000,00 €