Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
OZ Historická letka SK Letecká turistika zahraničných pilotov malých lietadiel za vínom a jedlom do oblasti Malých Karpát Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 10 204,00 € 0,00 €
KOLLÁR vineyards & winery, s.r.o. Rozvoj agroturizmu v oblasti vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 15 650,00 € 0,00 €
Radko Loczi Lore Consulting Obnova historickej vínnej pivnice v Limbachu Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 14 322,00 € 0,00 €
"Spievajúci dôchodci - Záhoria" "SPIDUCH-Z" Nové okná a dvere pre múzeum Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 12 800,00 € 12 800,00 €
PURE Home Fashion s.r.o. Komunikačný portál Klene Karpaten Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 17 800,00 € 0,00 €
Robert Hammer Psychologicko-terapeutická výchova na Farme Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 16 271,00 € 10 000,00 €
JUNGPEREG 1632 v Senci Senecký vínny festival 2018 - Slnečné jazerá, 4. ročník Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 15 600,00 € 0,00 €
Marko marketingová komunikácia s.r.o. Bratislava Beer Week Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 800,00 € 0,00 €
Martin Pomfy - MAVÍN Podpora rozvoja turizmu v malokarpatskej oblasti formou inovatívnej web stránky vinárstva Martin Pomfy Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 18 960,00 € 0,00 €
ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Dovolenka na slovenskom vidieku - Bratislavský kraj Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 10 550,00 € 0,00 €
Boni Fructi, spol. s r.o. Jablkové hodovanie v obci Dunajská Lužná Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 000,00 € 0,00 €
CK KOM s.r.o. MUSCHKA -Tvorba a predaj produktov CR so zameraním na vinársky turizmus v malokapratskom regióne Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 9 500,00 € 0,00 €
Limbašská regionálna agentúra Cesta za Limbašskými pokladmi Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 5 800,00 € 0,00 €
Hot chilli lode, s.r.o. Turistické centrum a prístav na Dunaji Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 880,00 € 10 000,00 €
Správa cestovného ruchu Senec sro Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 6 000,00 € 2 500,00 €
Nezisková organizácia Barbora Obnova geologického múzea Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 16 500,00 € 8 000,00 €
Migrácia SK Oprava vojenského bunkra pod Cyklomostom slobody Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 3 208,00 € 2 500,00 €
Akademický športový klub DUNAJ Splavy v okolí Bratislavy Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 17 199,00 € 7 500,00 €
Divoká voda, s.r.o. Kajak trenažér a Bodybuilding Zóna Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 20 000,00 € 5 500,00 €
Bratislavské regionálne ochranárske združenie Kvitnúca Bratislava Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 13 300,00 € 6 250,00 €
TOUR4U, s.r.o. Audio sprievodca - Dunaj Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 900,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Naše Zálesíčko Korzo Zálesie - Zastávka s rozumom pri Malom Dunaji Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 7 000,00 € 2 750,00 €
Amavet klub 946 Apponyiho zátoka Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 15 941,87 € 8 000,00 €
ATC RUDAVA „Vodácke prístavisko v ATC Rudava“ Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 000,00 € 0,00 €
Vox Juventae Dunaj v mobile. Podpora a rozvoj turistických, kultúrnych a športových hodnôt Dunajského regiónu. Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 9 000,00 € 0,00 €
Častá Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola Zvyšovanie kvality služieb 19 991,36 € 17 000,00 €
Gajary Nákup techniky na celoročnú údržbu komunikácii, verejných priestranstiev, parkov a zelených plôch Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 16 000,00 €
Báhoň Nákup komunálnej techniky, výsadba stromov a revitalizácia zelene v obci Báhoň Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 15 000,00 €
Plavecký Mikuláš Nákup techniky na celoročnú údržbu komunikácií a zelených plôch Zvyšovanie kvality služieb 11 200,00 € 8 500,00 €
Plavecké Podhradie Nákup techniky Zvyšovanie kvality služieb 10 239,50 € 6 000,00 €