Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Malinovo Podpora rozvoja obce Malinovo Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 11 000,00 €
Most pri Bratislave Podpora rozvoja obce Most pri Bratislave Zvyšovanie kvality služieb 13 000,00 € 7 000,00 €
Pernek Zvýšenie technického vybavenia obce Pernek Zvyšovanie kvality služieb 15 631,03 € 0,00 €