Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Kultúrne zariadenia Petržalky Večery autentického folklóru 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 2 500,00 €
Únia materských centier Celoslovenské Podujatie „ Míľa pre Mamu 2018“ 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 200,00 € 0,00 €
Občianske združenie VIENOK Galaprogram „ Vienok spieva hrá a tancuje" 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 3 500,00 €
Občianske združenie DFS Slnečnica Letné predstavenie DFS Slnečnica 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Činuba o.z. Súboj Kapiel 5ty ročník 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 1 850,00 € 0,00 €
Spevácky zbor CREDO VYDANIE KNIHY MAPUJÚCEJ 50 ROKOV SPEVÁCKEHO ZBORU CREDA 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
OZ B-S 13/Stoh Bitka pri Lamači 1866 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 10 000,00 € 0,00 €
Folklórne združenie Karpaty FS Karpaty - Zahraničná reprezentácia Slovenska v roku 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
KASPIAN PIK-NIK v Petržalke 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 227,00 € 0,00 €
Občianske združenie svätého Jozefa Deň otvorených dverí v DSS Rača 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 700,00 € 1 500,00 €
Ing. Zuzana Menczerová Módna prehliadka odevov s prvkami ľudovej kultúry 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 275,00 € 0,00 €
Podobenka z Vajnor VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Fimas, s.r.o. Veľtrh tanca 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Festival "Rytieri na Devíne" - 4.ročník 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 990,00 € 0,00 €
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto Festival vodníkov 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Svätojurská dychovka, Svätý Jur Svätojurská dychovka - krojové oblečenie pre kolektív 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 198,00 € 0,00 €
ŠÁCHOR CD k 40. výročiu speváckeho súboru Vernosť 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 1 800,00 € 0,00 €
Cultus Ružinov a.s. Slovenskí primáši 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Občianske združenie Chorvátsky Grob - Čierna Voda Šťastná duša - Výstava ručných prác a krojov ľudovej umelkyne K.Rakúsovej 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 958,00 € 0,00 €
Obec Závod Výšivky a čipky zo Závodu 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 600,00 € 0,00 €
Rodinné centrum - Obláčik 3. ročník Lamačského fotomaratónu 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 000,00 € 0,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves Festival slovenskej národnej piesne 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 000,00 € 0,00 €
Obec Igram Igramské obyčaje 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 700,00 € 0,00 €
Dychová hudba Záhorienka NÁVRAT KU KOREŇOM... 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
Pernecký tvorivý kruh Rok na dedine II. 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 5 000,00 € 0,00 €
OZ ProCul Spoznaj svoj kraj - Oživme folklór v Bratislavskom kraji 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 080,00 € 0,00 €
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice Tradície a remeslá 2018 - Súťaž vo varení guláša 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 000,00 € 0,00 €
Materska škola, Jána Kollára 896 Záhorácky štvorlístok 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 3 630,00 € 0,00 €
Dobrovoľný požiarny zbor Záhorská Ves Vydanie pamätnej knihy k 130. výročiu činnosti DHZ v obci Záhorská Ves 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 4 800,00 € 0,00 €
Inspiro Ivanka pri Dunaji Malými krôčkami ku kultúre - predškolská výchova detí v Inspiro, kultúra na dosah pre rodičov detí MŠ a ZŠ - KONTINUITA pre rok 2018 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 2 200,00 € 0,00 €