Zoznam projektov za rok 2018 (1143)

Názov žiadateľa Názov projektu Oblasť podpory Žiadaná suma Schválená suma
Častá Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola Zvyšovanie kvality služieb 19 991,36 € 17 000,00 €
Gajary Nákup techniky na celoročnú údržbu komunikácii, verejných priestranstiev, parkov a zelených plôch Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 16 000,00 €
Báhoň Nákup komunálnej techniky, výsadba stromov a revitalizácia zelene v obci Báhoň Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 15 000,00 €
Plavecký Mikuláš Nákup techniky na celoročnú údržbu komunikácií a zelených plôch Zvyšovanie kvality služieb 11 200,00 € 8 500,00 €
Plavecké Podhradie Nákup techniky Zvyšovanie kvality služieb 10 239,50 € 6 000,00 €
Malinovo Podpora rozvoja obce Malinovo Zvyšovanie kvality služieb 20 000,00 € 11 000,00 €
Most pri Bratislave Podpora rozvoja obce Most pri Bratislave Zvyšovanie kvality služieb 13 000,00 € 7 000,00 €
Pernek Zvýšenie technického vybavenia obce Pernek Zvyšovanie kvality služieb 15 631,03 € 0,00 €
Hot chilli lode, s.r.o. Turistické centrum a prístav na Dunaji Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 880,00 € 10 000,00 €
Správa cestovného ruchu Senec sro Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 6 000,00 € 2 500,00 €
Nezisková organizácia Barbora Obnova geologického múzea Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 16 500,00 € 8 000,00 €
Migrácia SK Oprava vojenského bunkra pod Cyklomostom slobody Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 3 208,00 € 2 500,00 €
Akademický športový klub DUNAJ Splavy v okolí Bratislavy Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 17 199,00 € 7 500,00 €
Divoká voda, s.r.o. Kajak trenažér a Bodybuilding Zóna Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 20 000,00 € 5 500,00 €
Bratislavské regionálne ochranárske združenie Kvitnúca Bratislava Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 13 300,00 € 6 250,00 €
TOUR4U, s.r.o. Audio sprievodca - Dunaj Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 900,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Naše Zálesíčko Korzo Zálesie - Zastávka s rozumom pri Malom Dunaji Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 7 000,00 € 2 750,00 €
Amavet klub 946 Apponyiho zátoka Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 15 941,87 € 8 000,00 €
ATC RUDAVA „Vodácke prístavisko v ATC Rudava“ Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 19 000,00 € 0,00 €
Vox Juventae Dunaj v mobile. Podpora a rozvoj turistických, kultúrnych a športových hodnôt Dunajského regiónu. Podpora vodáckeho turizmu,geoturizmu a prírodného dedičstva 9 000,00 € 0,00 €
Mesto Svätý Jur Skanzen - vybudovanie rozhľadne pri vinohradníckom chodníku Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 11 000,00 € 10 500,00 €
Slovenské vínne cesty, o.z. ŠPACÍRKA PO BRATISLAVSKÝCH VÍNNYCH PIVNICIACH Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 245,00 € 4 500,00 €
Združenie Abeland Slnečná energia pre mlyn a gazdovstvo Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 14 000,00 € 10 000,00 €
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov Revitalizácia kamenice pod Starou horou v Pezinku, II. etapa Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 20 000,00 € 10 000,00 €
Račiansky vinohradnícky spolok RAČANSKÉ VINOHRADNÍCKE PRÍSTREŠKY - ZÁKLADNÝ PILIER RAČANSKÉHO VINOHRADNÍCKEHO CHODNÍKA Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 10 800,00 € 3 500,00 €
Račiansky spolok VYTVORENIE RAČANSKÉHO VINOHRADNÍCKEHO CHODNÍKA - OSADENIE NÁUČNÝCH INFORMAČNÝCH TABÚĽ Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 761,00 € 4 000,00 €
Protect work Včelia zahrada Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 5 000,00 € 2 500,00 €
Matej Farbula Malá vínna ulička a Víno pod hviezdami Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 20 000,00 € 5 000,00 €
POMFY s.r.o. Inovácia a obnova výroby tradičných malokarpatských produktov z dvora Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 19 236,00 € 4 000,00 €
Necker s.r.o. Stavba vinohradníckej búdy a skanzen vývoja pestovania vínnej révy na území Malých Karpát Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu 12 700,00 € 0,00 €