Projekt: Viedenská električka – pokračovanie obnovy historického vozňa

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy
Názov projektu: Viedenská električka – pokračovanie obnovy historického vozňa
Stručný popis projektu: Viedenská električka – pokračovanie obnovy historického vozňa. Dnes už legendárna Viedenská električka premávala v rokoch 1914 – 1945 z Bratislavy do Viedne. V čase svoj prevádzky bolo toto dopravné spojenie plné zaujímavých technických riešení nielen z hľadiska infraštruktúry, ale aj vozidiel, ktoré na trati premávali. Predkladaný projekt nadväzuje na náš projekt záchrany a obnovy pôvodnej historickej lokomotívy Ganz P.O.H.É.V. Eg 6. Zároveň je pokračovaním rekonštrukcie pôvodného historického vozňa, ktorý je druhým zachovaným z troch vyrobených kusov. Po začatí rekonštrukcie a detailnej obhliadke a analýze stavu vozňa bolo zistené závažné porušenie nosnej konštrukcie vozňa a preto je potrebné najprv vozeň rozobrať a jednotlivé časti poškodenej konštrukcie znovu nahradiť alebo úplne na miestach, kde už chýba znovu vyrobiť. Vozeň je reštaurovaný v certifikovanej dielni Jozef Majtáň stroj – mat. Po získaní ďalších fin. prostriedkov, chceme vozeň dokončiť do prevádzky schopného stavu.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 25,50
Percentuálne vyjadrenie: 51,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: projekt je málo konkrétny a nezrozumiteľný. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.