Projekt: Dni majstrov ÚĽUV 2018

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Názov projektu: Dni majstrov ÚĽUV 2018
Stručný popis projektu: Dni majstrov ÚĽUV je jedinečný projekt, ktorý prináša do hlavného mesta ľudovú kultúru a remeslá zo všetkých regiónov Slovenska. Viac ako 100 majstrov a remeselníkov, tvorivé dielne a bohatý kultúrny program lákajú každoročne viac ako 30 000 návštevníkov z Bratislavy, širokého okolia i blízkeho zahraničia. Tradičné remeslá a ľudová umelecká výroba budú verejnosti predstavené cez priame ukážky výrobných postupov a možnosti vyskúšania si svojich remeselných zručností v Škole remesiel. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj hudobno-tanečný program, výstava, zábavky a hry pre deti . Vrcholom podujatia bude opätovné udeľovanie titulu majster ľudovej umeleckej výroby. Najväčší „open air“ festival remesiel Dni majstrov ÚĽUV je určený pre širokú verejnosť s voľným vstupom.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 47,00
Percentuálne vyjadrenie: 94,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 3 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Etablované podujatie vysokej úrovne, ktoré podporuje tradičnú ľudovú kultúru.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 3 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.