Projekt: Kapela DFS Magdalénka

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: Magdalénka
Názov projektu: Kapela DFS Magdalénka
Stručný popis projektu: K Modre a jej okoliu patria vinárstvo a hrnčiarstvo a aj naďalej sa tu pestujú tradičné remeslá, ktoré sa odzrkadľujú v spevoch a tancoch. Žijú tu významní vinári, hrnčiarski a keramikárski majstri. DFS funguje v malokarpatskom regióne od r. 2002 a postupne buduje svoje jednotlivé zložky – spevácku, tanečnú a hudobnú. Najmladšou je práve hudobná zložka. DFS má momentálne 60 členov, spomedzi ktorých je mnoho detí, ktoré okrem spevu a tanca navštevujú aj ZUŠ a hrajú na rôznych nástrojoch. Aj preto sa DFS rozhodol založiť svoju kapelu. V súčasnosti sú v kapele husle, akordeón, flauta a ďalšie podporné hudobné nástroje ako paličky, triangel, ktoré dopľňajú zvukový doprovod. Súboru však chýba typický hudobný nástroj pre folklórne súbory – cimbal. Súbor reprezentuje región ale aj Slovensko nie len na lokálnych či Slovenských podujatiach ale aj v zahraničí. Aj z tohto dôvodu by cimbal v kapele dodal celkovému hudobnému prejavu ten správny náboj.
Žiadaná suma: 4 500,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 45,50
Percentuálne vyjadrenie: 91,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 2 500,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Hudobný nástroj tohto typu ostáva v telese na niekoľko desaťročí. Existuje predpoklad, že bude zakúpený kvalitný exemplár.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 2 500,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.