Projekt: Krojové vybavenie pre DFS Lastovička

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: DFS Lastovička
Názov projektu: Krojové vybavenie pre DFS Lastovička
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je vytvorenie a nákup krojového vybavenia ( topánočky na šnurovanie, sukne, spodnice, nohavice a košele pre chlapcov, ... ) detského folkórneho súboru Lastovička v súvislosti s tvorbou nových programových blokov.
Žiadaná suma: 4 287,70 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 45,00
Percentuálne vyjadrenie: 90,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 3 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt je kvalitne spracovaný a má primeraný rozpočet.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 2 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia znížila dotáciu oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie na základe návrhu a jednohlasného súhlasu všetkých členov dotačnej komisie.